Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Προσαρμογή ενετοτουρκικού μνημείου σε Αρχαιολογικό Μουσείο
Το πρόγραμμα εντάχθηκε στα Περιφερειακά Ευρωπαϊκά Προγράμματα (ΠΕΠ) του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Φορέας δράσης υπήρξε η Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και η ΚΕ΄ ΕΠΚΑ και φορέας υλοποίησης ο Ο.Α.ΔΥ.Κ.
Σκοπός του προγράμματος υπήρξε η αποκατάσταση του μνημείου, σε μικρό τμήμα του οποίου στεγαζόταν πρώτα η Αρχ/κή Συλλογή και η λειτουργία του ως Μουσείου για την έκθεση ευρημάτων από αρχαιολογικούς χώρους της επαρχίας Κισάμου.
Όλες οι απαραίτητες οικοδομικές εργασίες για την αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου υλοποιήθηκαν σε ένα συνεχές στάδιο από το 2000 έως το 2002, ως μελέτη - κατασκευή, σύμφωνα με μελέτη αρχιτέκτονα της ΚΕ΄ ΕΠΚΑ (Αναστασία Κατεβαινίδου) και επίβλεψη από αρχιτέκτονες της ΔΜΜ (Ελένη Αραϊτζοπούλου) και της 13ης ΕΒΑ (Δέσποινα Κυριαζή).
Η β΄φάση του προγράμματος που αφορά στο μουσειολογικό πρόγραμμα έχει ενταχθεί στο Γ΄ΚΠΣ και θα υλοποιηθεί από την ΚΕ΄ ΕΠΚΑ. Το μουσειολογικό πρόγραμμα συντάχθηκε από την αρχαιολόγο της Εφορείας κ. Σταυρούλα Μαρκουλάκη.

Ημερομηνία:

03/01/2000 - 31/12/2002

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη
Αρχαιολόγος
Προϊσταμένη ΚΕ' ΕΠΚΑ
Τηλ: +30 28210 44418, 94487, 90334
Fax: +30 28210 94487
e-mail: keepka@culture.gr

Ετικέτες:

Έτος:

2000

Είδος Προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις