Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εργαστηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Αρχεία Ευρωπαϊκής Αρχαιολογίας (AR.E.A.)
Η Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων και Δημοσιευμάτων (Δ.Α.Μ.Δ.) του Υπουργείου Πολιτισμού, ως μέλος της κοινοπραξίας "Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εργαστηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς - AR.E.A." (European Network of Heritage Laboratories - Archives of European Archaeology) στο πλαίσιο του προγράμματος RAPHAEL (E.E. - Γ.Δ. Χ), έχει αναλάβει τη διεξαγωγή έρευνας για τα ελληνικά αρχειακά σύνολα με αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Στόχος του προγράμματος AREA είναι να δοθεί η δυνατότητα ανάδειξης και συντήρησης των αρχείων της ευρωπαϊκής αρχαιολογίας. Επιπλέον, σε εθνικό επίπεδο το Υπουργείο Πολιτισμού, αφού λάβει υπόψη του την κατάσταση και τη σπουδαιότητα αυτών των αρχείων, θα σχεδιάσει προγράμματα για τη συντήρηση και την ανάδειξη τους.

Στην παρούσα φάση η Δ.Α.Μ.Δ. αποσκοπεί στη δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταλογογράφηση των αρχειακών συνόλων με αρχαιολογικό ενδιαφέρον που βρίσκονται στην Ελλάδα - ως τέτοια νοούνται οποιαδήποτε τεκμήρια δραστηριοτήτων φυσικών ή νομικών προσώπων που αναφέρονται σε αρχαιότητες χρονολογήσιμες έως το 1830. Στόχος είναι να περιγραφούν τα βασικά χαρακτηριστικά και τα προβλήματα διατήρησής τους, αλλά και να αναδειχθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η μελέτη και αξιοποίησή τους. Η βάση δεδομένων θα είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου από τον κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και τον διεθνή κόμβο του προγράμματος, ενώ πρόκειται να ακολουθήσει και έντυπη έκδοση.
Εάν έχετε στην κατοχή σας σχετικό υλικό, μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή (MS Word για PC και MAC), ει δυνατόν ένα για κάθε αυτοτελές αρχειακό σύνολο που φυλάσσεται στην Υπηρεσία ή στον Οργανισμό σας. Εάν επιθυμούσατε, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να συμπληρώσετε τα στοιχεία και στη δεύτερη σελίδα της ηλεκτρονικής φόρμας. Επιλέξτε με το ποντίκι το αντίστοιχο εικονίδιο (PC ή MAC) και όταν σας ζητηθεί αποθηκεύστε το έγγραφο στον σκληρό σας δίσκο. Μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα χρησιμοποιώντας τον κειμενογράφο σας. Περαιτέρω οδηγίες για την συμπλήρωση της φόρμας περιέχονται στο ίδιο το έγγραφο καθώς επίσης και βοήθεια για την συμπλήρωση κάθε πεδίου με χρήση του πλήκτρου για το PC, ενώ στο MAC η βοήθεια διατίθεται σε υποσημειώσεις. Αποθηκεύστε το έγγραφο (μπορείτε να του δώσετε διαφορετικό όνομα εάν θέλετε) και στείλτε το μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ως attachment) στη διεύθυνση area@damd.culture.gr .
Τέλος, για οποιαδήποτε ερώτηση, διευκρίνηση ή για να σας στείλουμε την έντυπη μορφή του ερωτηματολογίου μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα, fax και το e-mail της Διεύθυνσης (Πληροφορίες: Α. Αλεξανδρή, Δ. Μουρελάτος).
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις