Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τοπική Ιστορία της Μακεδονίας
Η έλλειψη συγκροτημένων τοπικών ιστοριών για τις κοινότητες της Μακεδονίας και η σχετική πίεση του ερευνητικού κοινού για παροχή τέτοιου είδους πληροφοριών (πολιτικών, δημογραφικών και κοινωνικών) έστρεψε το ΚΕΜΙΤ σε ένα ευρύτατο πρόγραμμα μηχανογράφησης.
Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 20.000.000 δρχ ενεργοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1991 και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 1994 με τη συνεργασία πέντε υποψηφίων διδακτόρων της Ιστορίας, υποτρόφων του Μουσείου.
Η ηλεκτρονική βάση περιλαμβάνει σύντομη χρονολογική παρουσίαση της ιστορικής ταυτότητας 2.500 κοινοτήτων της Μακεδονίας, με βάση το αρχειακό υλικό και τη βιβλιογραφία, δημογραφικά στοιχεία για την περίοδο 1900-1981 και εκλογικά στοιχεία για την περίοδο 1928-1985.

Ημερομηνία:

01/01/1991 - 31/12/1994

Τόπος:

  • Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Βασίλης Γούναρης
Διευθυντής ΚΕΜΙΤ

Είδος Προγράμματος:

Ερευνητικό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις