Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Θεματική Μελέτη Μακεδονικού Αγώνα (1990-1992)
Μελέτη και φωτοτύπιση όλων των πηγών σχετικών με το Μακεδονικό Αγώνα (κρατικά και ιδιωτικά αρχεία, επιστημονικά περιοδικά, εκλαϊκευτικά περιοδικά, εκδεδομένα και ανέκδοτα απομνημονεύματα, βιβλιογραφία)
Οργάνωση ημερίδας τον Ιανουάριο 1993 στον Τομέα Νεότερης Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετείχαν οι κάτωθι ερευνητές:
Χρυσάνθη Αυλάμη, "Τα απομνημονεύματα του Μακεδονικού Αγώνα".
Βλάσης Βλασίδης, "Ο αγώνας των αμάχων: κατασκοπεία, αντικα-τασκοπία και προπαγάνδα κατά τον Μακεδονικό Αγώνα".
Βασίλης Γούναρης, "Ο Μακεδονικός Αγώνας στην ελληνική βι-βλιογραφία: Τεχνητά αδιέξοδα και αναθεωρητικές προοπτικές".
Δημήτρης Λυβάνιος, "Zητήματα τακτικής και στρατηγικής των ελ-ληνικών ανταρτικών ομάδων στο Μακεδονικό Αγώνα".
Χρήστος Μανδατζής, "Τα οικονομικά του Μακεδονικού Αγώνα".
Ιάκωβος Μιχαηλίδης, "Στρατιωτικά προβλήματα και κλέφτικη πα-ράδοση στο Μακεδονικό Αγώνα".

Ημερομηνία:

01/01/1990 - 31/12/1992

Τόπος:

  • Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Ιωάννης Κολιόπουλος, καθηγητής
Καθηγητής Πανεπιστημίου
Ιστορικός
Τηλέφωνο: 2310 - 997181
Φαξ: 2310 - 997182Είδος Προγράμματος:

Ερευνητικό Πρόγραμμα
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις