Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΟΒΟΛΟΣ 8. Το νόμισμα στα Δωδεκάνησα και τη Μικρασιατική τους περαία: Νομισματοκοπεία, κυκλοφορία, εικονογραφία. Αρχαίοι, βυζαντινοί, νεότεροι χρόνοι, Πρακτικά Συνεδρίου της Δ΄ Επιστημονικής Συνάντησης, Κως 30 Μαΐου-2 Ιουνίου 2003, Αθήνα 2006
Μέσα από τις ανακοινώσεις της Δ΄ Επιστημονικής Συνάντησης, οι οποίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (αρχαίοι χρόνοι, βυζαντινοί – νεώτεροι χρόνοι, ανακοινώσεις τοίχου), αναδεικνύεται η πλούσια νομισματική παρουσία της περιοχής της Δωδεκανήσου ήδη από τους αρχαϊκούς χρόνους.

Η έκδοση βραβεύτηκε από την Académie des Inscriptions et Belles-Lettres με το βραβείο ALLIER de HAUTEROCHE.Χρηματοδότης: Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κω

Ημερομηνία:

01/01/2006 - 31/12/2006

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ετικέτες:

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις