Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Το ημερολόγιο ενός αρχαιολόγου
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Το ημερολόγιο ενός αρχαιολόγου" είναι αφιερωμένο στο ταξίδι ενός αρχαιολογικού ευρήματος από τη στιγμή που βγαίνει από το χώμα, κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, μέχρι και την έκθεσή του στις προθήκες του μουσείου. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος επιδιώκεται οι μαθητές να εξοικειωθούν με τα διάφορα στάδια της αρχαιολογικής έρευνας, από την ανασκαφή και τη συντήρηση μέχρι την καταγραφή και τη μουσειακή έκθεση.
Το πρόγραμμα στοχεύει να γνωρίσουν οι μαθητές τα επαγγέλματα όλων όσων συμμετέχουν στην ανασκαφική διαδικασία, να κατανοήσουν την έννοια της συνεργασίας και να αντιληφθούν τη σύνδεση της πνευματικής με τη χειρωνακτική εργασία που είναι απαραίτητη στην αρχαιολογική έρευνα. Απώτεροι στόχοι είναι να αντιληφθούν οι μαθητές το παρελθόν ως αντικείμενο έρευνας και γνώσης και να έρθουν σε επαφή με τους τρόπους μελέτης και προσέγγισής του, ενθαρρύνοντας την κριτική σκέψη και την έκφραση προσωπικών ερμηνειών, που ανταποκρίνονται στον ερευνητικό χαρακτήρα της αρχαιολογικής εργασίας.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές ενότητες, οι οποίες υλοποιούνται ανεξάρτητα.
Ενότητα Ι: Ανασκαφή
Για την πρώτη ενότητα έχουν διαμορφωθεί στον προαύλιο χώρο του μουσείου τρία τεχνητά σκάμματα, όπου αναπαρίστανται οι συνθήκες ανασκαφής μίας αρχαίας οικίας. Κάθε σκάμμα ή τμήμα του σκάμματος αντιπροσωπεύει και ένα διαφορετικό δωμάτιο του σπιτιού, με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και ευρήματα. Κατά την εκπαιδευτική ανασκαφή οι μαθητές εργάζονται χωρισμένοι σε τρεις ομάδες (ανασκαφικά συνεργεία), μία για κάθε σκάμμα. Οι ρόλοι που αναλαμβάνουν είναι του αρχαιολόγου, του σχεδιαστή, του φωτογράφου και των εργατών ανασκαφής, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία και σύνεργα.
Ενότητα II. Συντήρηση
Στη δεύτερη ενότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος, που λαμβάνει χώρα σε εσωτερικό ή υπαίθριο χώρο του μουσείου, τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τα βασικά στάδια της συντήρησης κεραμικών αντικειμένων (καθαρισμός, συγκόλληση, συμπλήρωση, αισθητική αποκατάσταση), χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και υλικά.
Ενότητα IIΙ. Καταγραφή - Μουσειακή Έκθεση
Στην ενότητα αυτή, που λαμβάνει χώρα σε εσωτερικό χώρο του μουσείου, οι συμμετέχοντες θα περάσουν πρώτα από το στάδιο της καταγραφής, έχοντας το ρόλο των αρχαιολόγων - μελετητών και στη συνέχεια θα αναλάβουν, ως μουσειολόγοι, την οργάνωση μιας μουσειακής έκθεσης.

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/2015 -

Τόπος:

  • Ηγουμενίτσα, Θεσπρωτίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Λάζου Θεοδώρα
Ιστορικός-Αρχαιολόγος
Τηλ: +30 26650 21 417
Fax: +30 26650 25 133
Email: amig@culture.gr, efathe@culture.gr


Τζωρτζάτου Αντωνία
Αρχαιολόγος
Τηλ: +30 26650 21 417
Fax: +30 26650 25 133
Email: amig@culture.gr, efathe@culture.gr

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Τρ-Πα 09:00-14:00
Χώρος λειτουργίας: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας
Ηλικίες: Δ΄-ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού Σχολείου, Α΄ και Β΄ τάξη Γυμνασίου

Έτος:

2015
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις