Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


«Πως Εργάζονταν οι Αρχαίοι. Πως Έφτιαχναν τα Αγγεία»

Οι μαθητές συλλέγουν στοιχεία από τα εκθέματα του Μουσείου για τη μορφή και τη χρησιμότητα των αγγείων στην αρχαιότητα. Αφού μελετήσουν τον τρόπο παραγωγής τους στα αρχαία εργαστήρια αγγειοπλαστικής, οργανώνουν τη δική τους βιοτεχνία και κατασκευάζουν αγγεία.
Γενικοί στόχοι:
• Η εξοικείωση των παιδιών με τα μουσεία, τη βιομηχανική, τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, έτσι όπως προβάλλεται μέσα απ’ αυτά.
• Η ανάδειξη της επίσκεψης στο μουσείο σε ευχάριστη εμπειρία προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών.
• Η ανάπτυξη –μέσα από τα εκθέματα του μουσείου- των ικανοτήτων των παιδιών για παρατήρηση, έρευνα και κατανόηση των αντικειμένων του φυσικού και τεχνητού κόσμου.
• Η ανακάλυψη από τα παιδιά τρόπων σύνδεσης με τα εκθέματα, για ανεξάρτητη μελέτη και παρατήρηση σε επόμενες επισκέψεις.
• Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, στη χρήση μουσείων ως χώρων εκπαίδευσης και η ενεργός συμμετοχή τους στις ειδικές μεθόδους διδασκαλίας.
Οι ειδικοί στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να:
• Διακρίνουν τα αγγεία μέσα στο μουσείο και να τα μελετήσουν ως προς τη μορφή τους και τη χρήση τους.
• Οργανώσουν και να λειτουργήσουν ένα εργαστήρι για αγγεία, κατά τα πρότυπα των αρχαίων εργαστηρίων, προκειμένου να καταλάβουν τη σειρά παραγωγής τους.

Ημερομηνία:

01/09/2003 - 31/08/2003

Τόπος:

 • Λαύριο, Αττικής

Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Σοφία Ρωκ-Μελά, Εκπαιδευτικός στα Μουσεία
Τηλ: +30 22920 25575
Fax: +30 22920 69178
Email: bbem@otenet.gr
 
Ελένη Ανδρίκου Β' ΕΠΚΑ

Βιβλιογραφία:

 • , Η γλώσσα μου, Α μέρος, Ε΄ Δημοτικού, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2006
 • Σαλλιώρα – Οικονομάκου Μαίρη, Λαυρεωτική – Το Μουσείο του Λαυρίου, Αθήνα, 2002
 • Βαλαβάνης, Π. και Φωκά, Ι., Τα αγγεία και ο κόσμος τους, Κέδρος, Αθήνα, x.x
 • , Εμείς και ο κόσμος, Α΄ τάξη Δημοτικού, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2003
 • Κουλουμπαρίτση Αλεξάνδρα Χ., και Μουρατιάν Ζαμπέλ, Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης σε ένα διαθεματικό αναλυτικό πρόγραμμα, Πατάκη, Αθήνα, 2003
 • Μουρατιάν Ζαμπέλ, «Εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης του Μουσείου», Η Λέσχη των εκπαιδευτικών, 3, 1993
 • , Τα μαθηματικά μου, Α΄ τάξη Δημοτικού, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2005
 • Κύρδη Πόπη, Μια πήλινη χούφτα, Αθήνα, 1995
 • , Εμείς και ο κόσμος, Γ΄ Δημοτικού, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2003
 • , Η γλώσσα μου, Β Μέρος, Στ΄ Δημοτικού, ΟΕΔΒ, 2003
 • , Η γλώσσα μου, Β Μέρος, Δ΄ Δημοτικού, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2006
 • , Ιστορία των αρχαίων χρόνων ως το 30 π.Χ., Α΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2003
 • , Ιστορία, Από τη Μυθολογία στην Ιστορία, Γ΄ Δημοτικού, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2006
 • , Ιστορία, Στα αρχαία χρόνια, Δ΄ Δημοτικού, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2006
 • , Ιστορία, Στα Βυζαντινά χρόνια, Ε΄ Δημοτικού, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2006

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

​Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Tρ-Τε-Πε-Παρ-Σα-Κυ
9:30-13:00
Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα προσφέρεται σε δύο βάρδιες (πρώτη: 9.30-11.00 και δεύτερη: 11.30-13.00) κατόπιν προσυννενοήσεως
Χώρος λειτουργίας: Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου
Ηλικίες: Προτείνεται για μαθητές Γ’- ΣΤ’ Δημοτικού, Α’ – Γ’ Γυμνασίου, Α ‘ – Γ’ Λυκείου.

Οι συμμετέχοντες πληρώνουν ένα μέρος του κόστους του προγράμματος, 5 € και το Β-ΒΕΜ για το υπόλοιπο του κόστους 7 € αναζητεί υποστήριξη από χορηγούς

Επί συνεχούς βάσεως συμμετέχει ο Δήμος Λαυρεωτικής με 2,5 € στο κόστος που αντιστοιχεί σε κάθε μαθητή του Δήμου Λαυρεωτικής και άλλοι Δήμοι περιστασιακώς καλύπτοντας είτε τη συμμετοχή των μαθητών είτε τη δαπάνη του λεωφορείου

Έτος:

2003
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις