Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


«Στην 'Αρτα, τον καιρό των Δεσποτών»
Το πρόγραμμα φυλλάδια αυτά έχουν σκοπό να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό στην προσέγγιση και την παρουσίαση της ιστορίας και των μνημείων της ύστερης βυζαντινής περιόδου, στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας.
Ο εκπαιδευτικός θα βρει σε αυτά πληροφορίες για τους Δεσπότες της Ηπείρου καθώς και για τα σημαντικότερα μνημεία που αυτοί ίδρυσαν.
Οι ειδικοί όροι των κειμένων, οι οποίοι γράφονται με πλάγια γράμματα, εξηγούνται στο γλωσσάρι. Το ποιό τμήμα τους και με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά, επαφίεται στον κάθε εκπαιδευτικό και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σύσταση και τα ενδιαφέροντα της μαθητικής ομάδας.
Περιλαμβάνονται, επίσης, κάποιες προτάσεις για δραστηριότητες, που θα βοηθήσουν τους μαθητές να προσεγγίσουν το σημαντικότερο μνημείο της Άρτας, την Παρηγορήτισσα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ:

1.Υποδοχή των παιδιών στην Παρηγορήτισσα.
2.Ανάγνωση της ιστορίας σε συνεργασία με τα παιδιά (εν είδει θεατρικού).
3.Σύντομη συζήτηση σχετικά με στοιχεία και όρους που αναφέρονται στην ιστορία.
4.Χωρισμός σε 6 ομάδες- Αναζήτηση-εντοπισμός τμημάτων της διακόσμησης ή της τοιχοποιΐας του ναού που εικονίζονται σε ειδικές κάρτες.Σχολιασμός αυτών.
5.Σχολιασμός κτητορικής επιγραφής.
6.Παρουσίαση του αρχιτεκτονικού τύπου του ναού.
7.Μετάβαση στο εξωτερικό του ναού- δίνεται στα παιδιά φωτοτυπία με το σχέδιο ανατολικής όψης του ναού, όπου υπάρχουν κενά με σκοπό να εντοπίσουν τις θέσεις των κεραμοπλαστικών στοιχείων όπου λείπουν.
8.Σύντομη ξενάγηση εξωτερικά των κελιών- της Τράπεζας και του βυζαντινού ναΐσκου.
9. Επιστροφή στο εσωτερικό- αναφορά στα ψηφιδωτά.
10.Ζωγραφική, σε ειδική φωτοτυπία, λεπτομέρειας του προσώπου ενός προφήτη από το ψηφιδωτό του τρούλου.
11. Λήξη προγράμματος.

Ημερομηνία:

20/05/2001 -

Τόπος:

  • Ελλάδα

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Υπεύθυνος: Αργυρώ Καραμπερίδη
Αρχαιολόγος

Βιβλιογραφία:

  • Ορλάνδος Α., Βυζαντινά Μνημεία 'Αρτης, ΑΒΜΕ τομ.Β΄, Αθήνα, 1936
  • Nicol D., The Despotate of Epiros (1267-1479), ( Σε Ελληνική Μετάφραση, Αθήνα 1991), Cambridge, 1984
  • Ορλάνδος Α., Η Παρηγορήτισσα της 'Αρτης, Αθήνα, 1963
  • Βοκοτόπουλος Π., Η Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις την δυτικήν Στερεάν Ελλάδα και την 'Ηπειρον, απο του τέλους του 7ου μέχρι του 10ου αι., Θεσσαλονίκη, 1992.
  • Παπαδoπούλου Βαρ. Ν., Η Βυζαντινή 'Αρτα και τα μνημεία της, Αθήνα, 2002
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις