Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


«ΛΙΜΩΝ, ΑΕΡΟΕΝΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», στο Μαραθώνα στο λιβάδι
Σκοπός και σκεπτικό του προγράμματος "ΛΙΜΩΝ, ΑΕΡΟΕΝΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ" είναι, μέσα απο διαδρομή στην αρχαία ελληνική τέχνη, η εξοικείωση των παιδιών με την τέχνη γενικότερα καθώς και σε θέματα αισθητικής παιδείας

Ημέρες Λειτουργίας: Tρίτη και Πέμπτη
Ώρες Λειτουργίας: 10:00-13:00
Xώρος Λειτουργίας: Moυσείο Μαραθώνα
Ηλικίες: 10-15 ετών

Ημερομηνία:

01/10/2001 -

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Κυριακή Σκαλίδου
Διοικητικός ΠΕ 1 Α
Τηλ: +30 22940 55155
Fax: +30 22940 55155

Βιβλιογραφία:

  • Κουκουλές Φ., Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός, τόμος .Α΄, Αθήνα, 1948
  • Ορλάνδος Α., Μοναστηριακή Αρχιτεκτονική, Αθήνα, 1958
  • Μπούρας Χ., " Ένα Βυζαντινό Λουτρό στη Λακαιδαιμονία", Αρχαιολογική Εφημερίς, 121 , σελ. 99 κ.ε, Αθήνα, 1982
  • Triantaphyllopoulos D., "Η Μεσαιωνική Φωτική και η θέση της στην Παλαιά Ήπειρο", Actes du Xe congres international d΄ archeologie chretienne, Thessalonique, τ. 11 σελ. 578, Θεσσαλονίκη, 1984
  • Βασιλικού Ν., " Οδοιπορικό στα Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία της Θεσπρωτίας", Οι Φίλοι του Βυζαντινού Μουσείου Ιωαννίνων, Διαλέξεις Ι, σελ. 127 κ.ε., Ιωάννινα, 2000
  • , Μια σπουδαία μέρα - Μια επίσκεψη στο λουτρό της παραμυθιάς, Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ, Αθήνα, 2001

Ετικέτες:

Έτος:

2001
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις