Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΣΥΝΟΨΙΣ ΙΙ - ΘΕΟΛΟΓΙΕΣ
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος στα πλαίσια της έκθεσης 'Σύνοψις ΙΙ - Θεολογίες' για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν τη σχέση της σύγχρονης τέχνης με τη θρησκεία, τον πλούτο των θρησκειών ανά εποχή και ανά πολιτισμό, τους τρόπους που οι καλλιτέχνες της έκθεσης επιλέγουν να αποτυπώσουν την έννοια της θεότητας καθώς και το περιεχόμενο που ο κάθε καλλιτέχνης αποδίδει στην έννοια αυτή. Στόχος επίσης είναι η ενεργή συμμετοχή των μαθητών, μέσα από την παρατήρηση και τη συζήτηση και η έκφραση των προσωπικών τους απόψεων.
Στο τέλος της περιήγησης στην έκθεση οι μαθητές λαμβάνουν ειδικά επεξεργασμένο φυλλάδιο και αναλαμβάνοντας ρόλο ερευνητή, δίνουν απαντήσεις σε θέματα σχετικά με την έκθεση.
Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιηγούνται στα έργα της έκθεσης με στόχο να κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στην τέχνη και τη θρησκεία καθώς και τη θρησκεία ως πανανθρώπινο φαινόμενο. Έμφαση δίνεται στον πλούτο των θρησκειών ανά εποχή και ανά πολιτισμό, τις ψυχολογικές, μεταφυσικές και άλλες ανάγκες που υπαγορεύουν τη γέννηση των θρησκειών και στο διαφορετικό τρόπο που κάθε πολιτισμός αλλά και κάθε άτομο χωριστά βιώνει την έννοια της θρησκείας και του θεού. Επίσης αναφορά γίνεται και στον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη τέχνη έχει εντάξει στους προβληματισμούς της το θρησκευτικό φαινόμενο.
Στο τέλος του προγράμματος διανέμεται στους μαθητές ένα φυλλάδιο το οποίο περιλαμβάνει μικρά επεξηγηματικά κείμενα, φωτογραφίες έργων, ερωτήσεις προς συζήτηση και χώρο όπου ο μαθητής μπορεί να διατυπώνει τις δικές του σκέψεις και σχόλια
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τη σχέση της σύγχρονης τέχνης με τη θρησκεία και πως οι καλλιτέχνες της έκθεσης επιλέγουν να αποτυπώσουν την έννοια της θεότητας.

Ημερομηνία:

15/10/2002 - 05/01/2003

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ετικέτες:

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις