Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Λίθοι φθεγγόμενοι
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Λίθοι φθεγγόμενοι” απευθύνεται σε σχολικές ομάδες Δημοτικού (Δ΄-ΣΤ΄τάξεις), Γυμνασίου και Λυκείου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές κατανοούν τους λόγους που οδήγησαν στην επινόηση της γραφής και τη σημασία της. Παρακολουθούν την εξέλιξη από τις προαλφαβητικές στις αλφαβητικές γραφές, γνωρίζουν τις προαλφαβητικές γραφές στην Ελλάδα και κυρίως την πρώτη ελληνική γραφή, τη συλλαβική Γραμμική Β' και μαθαίνουν για τη γέννηση και την εξέλιξη του ελληνικού αλφαβήτου, καθώς και για τις πρώιμες τοπικές μορφές του μέχρι την επικράτηση του ιωνικού αλφαβήτου. Οι μαθητές εξοικειώνονται με τις αρχαίες επιγραφές και κατανοούν τη σημασίας τους ως πρωτοτύπων και αυθεντικών πηγών της ιστορίας. Πληροφορούνται επίσης για τους τρόπους και τα υλικά γραφής της αρχαιότητας με δραστηριότητες ανάγνωσης και αντιγραφής.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρθώνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει:
1) Την εισαγωγή για την σημασία της γραφής και την εμφάνισή της στη Μεσοποταμία, την Αίγυπτο και την Κρήτη.
2) Την σύντομη παρουσίαση των προαλφαβητικών γραφών στον ελληνικό χώρο με ιδιαίτερη έμφαση στην πρώτη ελληνική γραφή, τη συλλαβική Γραμμική Β΄.
3) Την παρουσίαση της προέλευσης του ελληνικού αλφαβήτου από το Φοινικικό.
4) Τη γνωριμία με τα πρώιμα ελληνικά, τοπικά αλφάβητα και τη χρήση τους στις επιγραφές.
5) Τη γνωριμία με το ενιαίο στον ελλαδικό χώρο από τον 4ο αιώνα και εξής ιωνικό αλφάβητο.
6) Την παρουσίαση των τρόπων και των υλικών γραφής στην αρχαιότητα.

Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην ανάγνωση αρχαίων ελληνικών επιγραφών στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου. Οι μεγαλύτεροι μαθητές γνωρίζουν τα αριθμητικά συστήματα της αρχαιότητας και αναγνωρίζουν τους αριθμούς σε αρχαίες ελληνικές επιγραφές. Γίνονται “μικροί χαράκτες”, που ασκούνται στην ανάγνωση και την αντιγραφή αρχαίων ελληνικών επιγραφών πάνω σε σχεδιαστικές αναπαραστάσεις μνημείων. Τέλος, συνθέτουν τα τμήματα φωτογραφίας μιας επιγραφής, ώστε να ασκηθούν στην παρατήρηση του αντικειμένου με την ανασύνθεσή του.

Ημερομηνία:

01/10/2000 - 31/05/2001

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Ελένη Ζαββού - Ειρήνη Χωρέμη, Αρχαιολόγοι
Τηλ.: +30 210 8217637
Fax.: +30 210 8225733
E-mail: epnom@culture.gr

Βιβλιογραφία:

  • Σιγάλας Α., Ιστορία της Ελληνικής γραφής, Θεσσαλονίκη, 1934
  • , Η Ελληνική Γραφή, τρίγλωσσο CD-ROM, Αθήνα, 2002
  • Hooker J.T, Reading the Past. Ancient Writing from Cuneiform to the Alphabet, London, 1993
  • Jean G., Γραφή, η μνήμη των ανθρώπων, Αθήνα, 1994
  • Jeffery L.H, The Local Scripts of Archaic Greece, 1990
  • Kirchhoff A., Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets, Gutersloh, x.x
  • Woodhead A.G, The Study of Greek Inscriptions, Cambridge, 1967
  • , Η Γέννηση της Γραφής, Κατάλογος Έκθεσης, Αθήνα, 1990
  • , Στα Ίχνη της Γραφής, Εκπαιδευτικός φάκελος, Αθήνα, 1997

Ετικέτες:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Ιανουάριο - Δεκέμβριο
Tρ-Τε-Πε-Παρ
9.30-11.30
Χώρος λειτουργίας: Επιγραφικό Μουσείο
Ηλικίες: 8 έως 17 ετών​​​​

Έτος:

2000
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις