Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


«Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την ανέγερση του Νέου Μουσείου Πατρών και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου»
Σύντομη περιγραφή έργου

Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός έγινε σε δύο φάσεις το 2001-2002.

Για τη μελέτη του έργου επιλέχθηκε μέσω δημόσιου διαγωνισμού η σύμπραξη των γραφείων Θ. Μπομπότης & Συνεργάτες ΕΠΕ για τα αρχιτεκτονικά, Ελληνική Μελετητική Α.Τ.Ε. για τα στατικά και Α. Πανταζής και Συνεργάτες ΑΕ Μελετών και Πληροφορικής για την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη.

Το Μουσείο κατασκευάσθηκε σε οικόπεδο έκτασης 28.344 τ.μ., στη βόρεια είσοδο της πόλης μεταξύ του παλαιού και νέου εθνικού δρόμου και παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.) από την ΚΕΔ.

Η ένταξη του έργου στο Γ΄ ΚΠΣ έγινε το 2002.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 31-03-2004 έπειτα από δημόσιο διαγωνισμό με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 29/11/2004 και το πόσο σύμβασης ήταν 19.987.450,78 € (με Φ.Π.Α.). Ο προϋπολογισμός κατασκευής έργου ανήλθε στο ποσό των 21.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Σήμερα το κτίριο του Μουσείου έχει ολοκληρωθεί.

Φορέας υλοποίησης ήταν η Διεύθυνση Εκτελέσεως Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων (Δ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ.) του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.).

Ανάδοχος του έργου ήταν η κοινοπραξία ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ, ΓΕΤΕΜ ΑΕ και ΕΤΕΘ ΑΕ.

Σκοπιμότητα της ανέγερσης

Λόγω των ιδιαίτερης σημασίας αρχαιολογικών ευρημάτων της περιοχής της Πάτρας θεωρήθηκε απαραίτητη η κατασκευή ενός σύγχρονου κτιρίου που να ακολουθεί τις νέες μουσειολογικές ανάγκες.

Το κτίριο του Μουσείου έχει τέτοια μορφή, ώστε η παρουσία του να γίνεται σαφής και ως ένα βαθμό κυρίαρχη, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα βασικό σημείο αναφοράς στο ευρύτερο περιβάλλον του.


Σύντομη περιγραφή κτιρίου

Το κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρας έχει εμβαδόν περίπου 8.000 τ.μ.

Το κτίριο συντίθεται κυρίως από δύο όγκους:

α. Από έναν ελλειψοειδή όγκο με επικάλυψη φύλλων τιτανίου, που φιλοξενεί τις αίθουσες διδασκαλίας και πολλαπλών χρήσεων, το κατάστημα, τον χώρο ασφάλειας, WC, κλπ. και

β. Από ένα παραλληλεπίπεδο όγκο –με τμήματα από επικάλυψη μαρμάρου- σε τεθλασμένη ανάπτυξη. .

Η σύνθεση των δυο όγκων σε συνάρτηση με τη διαφοροποίηση του υλικού επικάλυψης σηματοδοτούν έντονα το κτίριο και δημιουργούν ένα μνημειακό χαρακτήρα.

Οι παραλληλεπίπεδοι όγκοι σε τεθλασμένη ανάπτυξη, και με πρισματική επικάλυψη, αποτελούν ως ένα βαθμό και το «επίπεδο» προβολής του ελλειψοειδούς. Το σύνολο των επιφανειών επικάλυψης του συνολικού κελύφους -καμπύλες και επίπεδα - ανταποκρίνονται με διαφορετικό τρόπο στο φως και δημιουργούν ένα μουσείο τοπόσημο -είναι δηλαδή ένα αναγνωριστικό σημείο της Πάτρας, δίνοντας στην πόλη μια συμβολική παρουσία.


Διάρθρωση των χώρων του Μουσείου

Το κτίριο αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα:

Ισόγειο

• Αίθουσες μονίμων εκθέσεων
• Αίθουσα περιοδικών εκθέσεων
• Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
• Χώροι εξυπηρέτησης κοινού (Foyer, αίθουσα διδασκαλίας, πωλητήριο, αναψυκτήριο)
• Αίθουσα διδασκαλίας
• Ασφάλεια κτιρίου
• Εργαστήρια
• Χώροι παραλαβής & συναρμολόγησης
• Χώροι υγιεινής & τμήμα αποθηκών

Α΄ όροφος

• Χώροι Διοίκηση

• Χώροι Γραφείων

Υπόγειο

• Οι αποθήκες του Μουσείου,
• Οι χώροι Η/M (Ηλεκτρομηχανολογικών), εγκαταστάσεων.

Φωτογραφίες:

Τόπος:

  • Πάτρα, Αχαΐας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ετικέτες:

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις