Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


«Μετατροπή του Παλαιού Γυμνασίου Αγ. Κηρυκού Ικαρίας σε Αρχαιολογικό Μουσείο»
Περιγραφή του υφισταμένου κτιρίου

Το κτίριο εντάσσεται σε μια κυρίαρχη τάση αρχιτεκτονικής μνημειακών νεοκλασικών σχολείων που αναπτύχθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Το συγκεκριμένο κτίριο είναι ένα από τα μεγαλύτερα και, παρά την απλότητά του (στα πλαίσια του νεοκλασικισμού) είναι συγχρόνως και ένα από τα μεγαλοπρεπέστερα σχολικά κτίρια που διασώζονται σήμερα.

Το συνολικό μήκος του κτιρίου ήταν 56,06 μ. και το σημερινό (μετά την κατεδάφιση) είναι 40,03 .

Το κτίριο αποτελείται από τον κυρίως ισόγειο όροφο (που τον ονομάζουμε Β στάθμη), Και από ημιυπόγειο όροφο (που τον ονομάζουμε Α στάθμη).

Το διαμορφωμένο έδαφος του περιβάλλοντος χώρου μπροστά από τη νότια όψη (όψη της κυρίας εισόδου) και από την ανατολική και από τη δυτική όψη βρίσκεται σε στάθμη περίπου 3,20 μ. κάτω από τη στάθμη του ισογείου.

Το διαμορφωμένο έδαφος του περιβάλλοντος χώρου μπροστά από τη βόρεια όψη του κτιρίου βρίσκεται στην ίδια περίπου στάθμη με αυτήν του ισογείου.


Το ύψος του κτιρίου από το έδαφος στη νότια όψη του είναι 12,20 μ. και στη βόρεια όψη του 8,10 μ.

Σύμφωνα με την αναφερθείσα διαμόρφωση ο ¨ημιυπόγειος¨ όροφος είναι πρακτικά ισόγειος σε όλες τις πλευρές του πλην της βόρειας. Δεν έχει όμως ανοίγματα (ούτε οποιαδήποτε άλλη επαφή με το ύπαιθρο) στη νότια πλευρά του. Η πόρτα και τα παράθυρα βρίσκονται στη δυτική πλευρά και όμοια του υπήρχαν στην ανατολική πλευρά του κατεδαφισθέντος τμήματος.

Το κτίριο έχει νεοκλασική μορφολογία, με στοές, με κίονες, με αετώματα, κορνίζες, τραβηχτά επιχρίσματα, ξύλινα κουφώματα και στέγη που είναι κεραμοσκεπής. Έχει άξονα συμμετρίας στην κατεύθυνση βορά-νότου. Η είσοδός του γίνεται με αξονική υπαίθρια μαρμάρινη κλίμακα που οδηγεί στη νότια στοά, όπου υπάρχει η θύρα της κεντρικής εισόδου.

Η φέρουσα κατασκευή είναι από επιχρισμένη λιθοδομή. Οι κίονες των ημιυπαίθριων χώρων -από τη στάθμη του λιθόκτιστου στηθαίου και πάνω- είναι από συμπαγείς οπτόπλινθους πλην των δυο κεντρικών της νότιας πλευράς, που είναι από συμπαγείς τσιμεντόπλινθους.


Σύντομη περιγραφή του έργου

Η σύμβαση του έργου υπογράφθηκε στις 22/12/2006. Ο προϋπολογισμός κατασκευής έργου ανήλθε στο ποσό των 2.739.995,87 € (με Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΠΑ/2804/22-5-96 Απόφαση του Υπουργού Αιγαίου, με την οποία το κτίριο χαρακτηρίσθηκε διατηρητέο, αποκαθίσταται το κτίριο στην αρχική του μορφή δια της ανακατασκευής του κατεδαφισθέντος τμήματος, όπως αυτό απεικονίζεται στην παλαιά φωτογραφική αποτύπωση και όπως προκύπτει από την εφαρμογή της συμμετρίας ως προς τον κεντρικό άξονα.

Έτσι προκύπτει κτίριο συνολικού εμβαδού 997 μ2.

Βεβαίως για την ανακατασκευή ελήφθησαν υπ’ όψιν τα δεδομένα της γεωτεχνικής μελέτης, ώστε ο νέος στατικός φορέας να μην ρηγματωθεί, όπως είχε ρηγματωθεί το 1953.

Πραγματοποιήθηκε ενίσχυση του φέροντα οργανισμού του υφισταμένου κτιριακού τμήματος, σύμφωνα με την στατική μελέτη, αλλά με τρόπο που δεν επιφέρει αλλοιώσεις των όψεων και των επιμέρους αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων του.

Το ανακατασκευαζόμενο τμήμα έχει φέρουσα λιθοδομή σε θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα και διαχωρίζεται με αρμό διαστολής από το υφιστάμενο τμήμα.

Πραγματοποιήθηκαν ήπιες εσωτερικές διαρρυθμίσεις και επεμβάσεις για να καταστεί το σχολικό κτίριο ένα λειτουργικό μουσείο, χωρίς όμως να αλλοιωθεί ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του.


Διάρθρωση των χώρων του Μουσείου

Στο ισόγειο (Β στάθμη)

• Εκθεσιακοί χώροι (στο δυτικό τμήμα του),
• Χώροι εξυπηρέτησης κοινού και χώρος πολλαπλών χρήσεων (στο ανατολικό τμήμα του)

Στο υπόγειο (Α στάθμη)

• Ηλεκτομηχανολογικές εγκαταστάσεις (στο δυτικό τμήμα του),
• γραφείο, (στο ανατολικό τμήμα του)

• εργαστήριο, (στο ανατολικό τμήμα του)

• αποθήκες αρχαιολογικού υλικού και βοηθητικοί χώροι (στο ανατολικό τμήμα του).


Περιβάλλων χώρος

Προτείνεται η διαμόρφωση του οικοπέδου, (το οποίο περιβάλλεται από τέσσερις οδούς), ώστε αφ’ ενός να εξασφαλισθούν κατάλληλες προσβάσεις, και αφ’ ετέρου οι υπαίθριοι χώροι να συμβάλλουν στη λειτουργικότητα και στην αισθητική ανάδειξη του κτιρίου.

Φωτογραφίες:

Τόπος:

  • Ικαρία, Σάμου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ετικέτες:

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις