Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανασκαφή πρωτοβυζαντινής οικίας DOMUS 5 στον Λιμένα Θάσου
Η έρευνα εντάσσεται στα ερευνητικά προγράμματα της Γαλλικής Σχολής Αθηνών στη Θάσο. Αποτελεί πρόγραμμα συνεργασίας ανάμεσα στη ΙΗ Εφορεία και τη Γαλλική Σχολή με σκοπό την έρευνα των προαποικιακών στρωμάτων στη Θάσο (2002-2005).
Τα δεδομένα της ανασκαφής του 2004 οδήγησαν σε νέο πρόγραμμα συνεργασίας ανάμεσα στην ΙΗ Εφορεία -12η Εφορεία και Γαλλική Σχολή και από το 2007 και το Πανεπιστήμιο των Αθηνών, με σκοπό την ανασκαφή ενός εκτεταμένου συγκροτήματος παλαιοχριστιανικής εποχής, το οποίο ονομάστηκε DOMUS 5.

Το οικοδόμημα αναπτύσσεται στην πλαγιά του λόφου της ακρόπολης, ανάμεσα στο Διονύσιο και το Αρτεμίσιο, ΒΑ της αρχαίας αγοράς και σε άμεση γειτονία με τη δίοδο των Θεωρών προς την οποία συγκλίνουν δυο αρχαίες οδικές αρτηρίες: οι συμβατικά ονομαζόμενες οδός θεάτρου και η οδός ακροπόλεως. Παρουσιάζει τρεις κύριες φάσεις. Η ίδρυση του ανάγεται στις αρχές του 5ου αι. Σε μια επόμενη φάση, την οποία προς το παρόν δεν μπορούμε να χρονολογήσουμε με ακρίβεια, δέχθηκε προσθήκες και τροποποιήσεις. Μετά από μια καταστροφή στα 570-580 που συνοδεύτηκε από πλήρη σχεδόν εξαφάνιση των δαπέδων και των ορθομαρμαρώσεων, γνώρισε μια πρόχειρη εγκατάσταση ως τις αρχές του 7ου αι., οπότε καταστράφηκε και εγκαταλείφτηκε. Σε πολύ μεταγενέστερη εποχή στα ερείπια του κτίσματος διαμορφώθηκαν δυο ασβεστοκάμινα. Σταδιακά η περιοχή απέκτησε ττην εικόνα παραδοσιακού αγροτικού τοπίου της Θάσου μέχρι τον 19ο αι., οπότε ο σύγχρονος οικισμός άρχισε να αυξάνεται και να ανοίγονται λάκκοι για έτοιμο δομικό υλικό.
Στην κάτοψη σχηματίζει ένα κλειστό τετράπλευρο με μήκος στον άξονα Α-Δ 34,80μ. και στον άξονα Β_Ν 29,90μ. Από το τετράπλευρο αυτό, εξέχει η αψιδωτή απόληξη του τρικλινίου. Οι χώροι του οικοδομήματος διατάσσονται στις πλευρές του τετραπλεύρου, οργάνωση που υποδηλώνει την ύπαρξη αιθρίου. Από τις τέσσερις πτέρυγες αποκαλύφθηκαν πλήρως η βόρεια και η ανατολική, δυο χώροι από τη νότια, ενώ η δυτική βρίσκεται κάτω από σύγχρονα σπίτια.
Το τρικλίνιο καταλαμβάνει το μέσο της ανατολικής πλευράς. Πρόκειται για ορθογώνιο χώρο εσωτερικών διαστάσεων 10,8Χ 5,3 με την ανατολική του πλευρά να απολήγει σε αψίδα μορφής υπερυψωμένου τόξου, και εγγεγραμμένη σε ορθογώνιο. Με ένα μεγάλο άνοιγμα, για τη μορφή του οποίου δεν διαθέτουμε ασφαλή στοιχεία, επικοινωνούσε απ΄ ευθείας με το αίθριο, ενώ στις τρεις πλευρές της αψίδας ανοίγεται από ένα παράθυρο. Εκατέρωθεν του τρικλινίου διατάσσονται από δυο χώροι ιδίων διαστάσεων σχεδόν. Οι δύο νότιοι χώροι επικοινωνούν μεταξύ τους, με το τρικλίνιο και το αίθριο μέσω ανοιγμάτων. Οι δυο βόρειοι χώροι επικοινωνούν μόνο μεταξύ τους και με το αίθριο. Ο χώρος που καταλαμβάνει τη ΒΑ γωνία συνδέει την ανατολική και βόρεια πτέρυγα. Η βόρεια πτέρυγα αποτελείται από τέσσερεις χώρους οι οποίο επικοινωνούν μόνο με το αίθριο. Έχουν διαφορετικές μεταξύ τους διαστάσεις και είναι μεγαλύτεροι από αυτούς της ανατολικής πτέρυγας. Με το αίθριο επικοινωνούν και οι δυο χώροι της νότιας πτέρυγας.

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/2002 - 31/12/2015

Τόπος:

  • Θάσος, Καβάλας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Σταυρούλα Δαδάκη
Αρχαιολόγος
Τηλ: +30 2510 224716
Fax: +30 2510 228689

Arthur Myller
Αρχαιολόγος

Ετικέτες:

Έτος:

2002
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις