Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανασκαφή οικοπέδου Ειρ. Ζερβού
Το οικόπεδο Ειρ. Ζερβού βρίσκεται επί των ανατολικών ακτών της νήσου Τελένδου,ενσωματωμένο στο μέσον περίπου του οικισμού και σε απόσταση είκοσι περίπου μέτρων από τη θάλασσα.
Επειδή η ιδιοκτήτρια του οικοπέδου προτίθεται να οικοδομήσει στο οικόπεδο διώροφη κατοικία, πραγματοποιήθηκε σε αυτό ανανσκαφική έρευνα που διήρκεσε από τις 30/4 έως τις 30/5/2003.
Λόγω της γειτνιάσης με τη θάλασσα εντοπίστηκε θαλασσινό νερό σε βάθος μόλις 0, 70- 1μ. από την επιφάνεια του εδάφους, γεγονός που εμπόδισε την περαιτέρω διερεύνηση.
Τα οικοδομικά κατάλοιπα που αποκαλύφθηκαν αανήκουν χρονολογικά σε τρεις οικοδομικές φάσεις. Η κατάσταση διατήρησής τους δεν ήταν καλή λόγω της χρήσης του χώρου για καλλιέργειες.
Ο ανεσκαμμένος χώρος καλύπτεται από τρία συνεχόμενα διαμερίσματα ενός ενιαίου κτηρίου. Κατά μήκος της βόρειας και νότιας πλευράς του κτηρίου περνούσαν πιθανότατα οδοί, όπως δείχνει η απουσία οικοδομικών καταλοίπων στα σημεία αυτά.

Λόγω των μικρών διαστάσεων του οικοπέδου (12 Χ 8 μ.) και του εντοπισμού θαλασσινού νερού σε βάθος 0, 70- 1 μ. από την επιφάνεια του εδάφους, η ανασκαφή υπήρξε σύντομη. Αποκαλύφθηκαν τα οικοδομικά κατάλοιπα από τρία συνεχόμενα δωμάτια, τα οποία ανήκουν σε ένα ενιαίο κτήριο, καθώς και τμήματα τοίχων από άλλα οικοδομήματα.
Τα εν λόγω οικοδομικά κατάλοιπα αποτελούν μέρος του παλαιοχρισστιανικού οικισμού της περιοχής.
Σε ολόκληρο τον αναεσκαμμένο χώρο είναι εμφανείς οι επισκευές τοίχων, το κλείσιμο παλιότερων εισόδων, η προσθήκη κτιστών αναλημματικών ενισχύσεων στο πλάι τοίχων, καθώς και η κατασκευή νέων μεταγενέστερων τοιχοποιιών.
Συνολικά διαπιστώθηκαν τρεις οικοδομικές φάσεις, δύο παλαιοχριστιανικές καιμία μεσοβυζαντινή. Στην τελευταία φάση ανήκουν τα απομεινάρια κτηρίου στις γωνίες του οποίου έχουν χρησιμοποιηθεί μεγάλοι δόμοι.
Σε ορισμένα σημεία της ανασκαφής βρέθηκαν λίγα μελαμβαφή ελληνιστικά όστρακα, που πιστοποιούν την προχριστιανική κατοίκηση του χώρου.

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

30/04/2002 - 30/06/2002

Τόπος:

  • Τελένδος, Δωδεκανήσου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Υπεύθυνος: Μιχαήλ Κουτελλάς Αρχαιολόγος
Τηλ: +30 2243023113

Βιβλιογραφία:

  • , Υπό δημοσίευση στα Χρονικά του Αρχαιολογικού Δελτίου, Αθήνα, 2001
  • Μ. Κουτελλάς, Παλαιοχριστιανικός οικισμός στην Τέλενδο: πρώτα συμπεράσματα της πρόσφατης (2000-2001) ανασκαφικής έρευνας, ΧΑΡΙΣ ΧΑΙΡΕ, Μελέτες στη μνήμη της Χάρης Κάντζια, τόμος Β', Αθήνα, 2004, 376, 379-381
  • Μ. Κουτελλάς, Παλαιοχριστιανικός οικισμός νήσου Τελένδου. Πρώτα συμπεράσματα της πρόσφατης (2000-2002) ανασκαφικής έρευνας, Καλυμνιακά Χρονικά ΙΕ', ------------, 2003, 230-231

Ετικέτες:

Έτος:

2002
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις