Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Λαγκάδας
Στο μονόχωρο δρομικό κοιμητηριακό ναό της Αγίας Σοφίας, που βρίσκεται δίπλα στο λιθόστρωτο δρόμο που συνέδεε τη Λαγκάδα με το Κουτήφαρι, αναγνωρίζονται δύο τουλάχιστον οικοδομικές φάσεις. Βάσει των στοιχείων που προέκυψαν κατά τις εργασίες αποκατάστασης φαίνεται ότι αρχικά κατασκευάστηκε το ανατολικό καμαροσκέπαστο τμήμα με την ημικυκλική αψίδα, κτισμένο με λαξευμένους πωρόλιθους. Στα τέλη του 13ου αι. ο ναός επεκτάθηκε προς τα δυτικά. Η προσθήκη, από ημίεργους και αργούς λίθους με τεμάχια πλίνθων, καλύπτεται με δύο φουρνικά, διατεταγμένα κατά το διαμήκη άξονα, στοιχείο σπάνιο στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της περιοχής. Οι τοιχογραφίες που σώζονται στο δυτικό τμήμα χρονολογούνται στο α΄ μισό του 14ου αι., ενώ κατά τις εργασίες αποκατάστασης αποκαλύφθηκαν σπαράγματα δύο στρωμάτων ζωγραφικής στον ημικύλινδρο της αψίδας. Διακρίνονται από αρχαϊκό και συντηρητικό πνεύμα, ωστόσο αφομοιώνουν νεωτερικά εικονογραφικά στοιχεία του 14ου αι.
Το έργο «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Λαγκάδας» υλοποιήθηκε με αυτεπιστασία από την 26η Ε.Β.Α. Εντάχθηκε με προϋπολογισμό 200.000 Ευρώ στον άξονα προτεραιότητας «012-Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013, οι εργασίες ξεκίνησαν το Ιανουάριο του 2011 και ολοκληρώθηκαν το Δεκέμβριο του 2013.
Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης οι οποίες περιελάμβαναν την τοποθέτηση μεταλλικών ελκυστήρων για την ενίσχυση της στατικής επάρκειας, την ανάκτιση της ανατολικής καμάρας που είχε καταρρεύσει, αρμολόγηση και έκχυση ενεμάτων, εξυγίανση φουρνικών, επικεράμωση στέγης με κολυμβητά βυζαντινά κεραμίδια, διάστρωση δαπέδου με λίθινες πλάκες, αποκατάσταση της αρχικής αγίας τράπεζας, του κωδωνοστασίου και του τυφλού αψίδωματος της νότιας θύρας, στερέωση και συντήρηση τοιχογραφιών, τοποθέτηση δύο ξύλινων θυρών κατά το βυζαντινό σύστημα και ξύλινου τέμπλου, και τέλος διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για διευκόλυνση της πρόσβασης των επισκεπτών.


Χρηματοδότης: ΕΣΠΑ 2007-2013

Ημερομηνία:

01/01/2011 - 31/12/2013

Τόπος:

  • Λαγκάδα, Μεσσηνίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Ευαγγελία Μηλίτση-Κεχαγιά, Προϊσταμένη ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δρ. Αρχαιολόγος
Τηλ: +30 27210 22534
Fax: +30 27210 21372

Ετικέτες:

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις