Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Προστασία - Συντήρηση - Ανάδειξη παράλιου τείχους Καβάλας
Το παράλιο τμήμα της οχύρωσης της Καβάλας έχει μήκος 1250μ. και αποτελεί τμήμα της οχύρωσης της αρχαίας Νεάπολης και της βυζαντινής Χριστούπολης. Η οχύρωση περιζώνει την βραχώδη χερόνησο της Παναγίας όπου αναπτύχθηκε η αρχαία και βυζαντινή πόλη. Διατηρώντας την ίδια περίπου θέση σε όλες τις περιόδους, γνώρισε ανακαινίσεις, επεμβάσεις και μετασκευές που ανάγονται σε όλες τις περιόδους. Στην πορεία του χρόνου παρουσίασε σημαντικά προβλήματα που οφείλονται στη διάβρωση της βλάστησης, την απομείωση του συνδετικού κονιάματος, τη σαθροποίηση των λίθων, τα ρήγματα και τις αποκλίσεις από την κατακόρυφο, τις σύγχρονες επεμβάσεις από κτίσματα πάνω στο τείχος. Σκοπός των εργασιών είναι η συντήρηση των καταπονημένων τμημάτων, η εξααφάλιση της στατικότητας, η ανάδειξη και προβολή του. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την απομάκρυνση της βλάστησης, τη συμπλήρωση των κενών της τοιχοποιίας την αντικατάσταση των σαθροποιημένων λίθων, τα αρμολογήματα, την αποκατάσταση της συνέχειας όπου τα στοιχεία το επιτρέπουν, την απομάκρυνση σύγχρονων κατασκευών από τις παρειές του τείχους, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν. Μέχρις στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι επεμβάσεις στα πιο επικίνδυνα τμήματα και έχει συντηρηθεί το 1/3 του μήκους του. Το έργο συνεχίζεται.

Ημερομηνία:

01/01/2003 -

Τόπος:

  • Καβάλα, Καβάλας

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Αργύρης Μπακιρτζής
Αρχιτέκτονας
Τηλ: +30 2510 224716
Fax: +30 2510 228689
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις