Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αναστήλωση Μακεδονικού τάφου Κρίσεως Δ. Ανθεμίων
Η αναστήλωση της πρόσοψης του τάφου εκτελέσθηκε το 1998. ΄Εργο της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ, εκτελέσθηκε με την επίβλεψη του μηχανικού κ. Κ. Ζάμπα, ο οποίος εκπόνησε και τη σχετική μελέτη. Συγκεκριμένα μετακινήθηκαν 93 λιθόπλινθοι της πρόσοψης συνολικού βάρους 60 τόνων συντηρήθηκαν και επανατοποθετήθηκαν.

Με τις αναστηλωτικές εργασίες αποκαταστάθηκε δομικά η πρόσοψη του τάφου που βρισκόταν σε κατάσταση κατάρρευσης.

Η αναστήλωση θα συνεχισθεί με την επέμβαση στο ανώτερο τμήμα της πρόσοψης (αέτωμα) και στην καμάρα του προθαλάμου.

Ημερομηνία:

25/02/1998 - 25/02/2003

Τόπος:

  • Κοπανός, Ημαθίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Υπεύθυνος: Μαρία Ακαμάτη
Αρχαιολόγος, Δ/ντρια ΙΖ΄ΕΠΚΑ
Τηλ: +30 2382031160
Fax: +30 2382032752

Βιβλιογραφία:

  • Ζάμπας Κ., Η αποκατάσταση της πρόσοψης του τάφου των Λευκαδίων, ΑΕΜΘ 12, Θεσσαλονίκη, 1998, 421 κ.ε.
  • Λιλιμπάκη Μ. - Ακαμάτη,, Το Αρχαιολογικό έργο της ΙΖ΄ΕΠΚΑ το 1998, ΑΕΜΘ 12, Θεσσαλονίκη, 1998, 299 κ.ε.
  • Μίνως Ν., Ο Μακεδονικός Τάφος της Κρίσεως στα Λευκάδια Νάουσας. Μελέτη συντήρησης κονιαμάτων και τοιχογραφιών, Θεσσαλονίκη, 1995
  • Στεφανή Λ., Η ανασκαφή στον προθάλαμο του Τάφου της Κρίσεως στα Λευκάδια, ΑΕΜΘ 12, 1998, 413 κ.ε.
  • Φ. Πέτσας, Ο Τάφος των Λευκαδίων, 1966

Ετικέτες:

Έτος:

1998
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις