Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αναστήλωση ρωμαϊκής δεξαμενής στα Ριά Λευκού Καρπάθου

Το Λευκό βρίσκεται στη δυτική ακτή της Καρπάθου. Στα Ριά του Λευκoύ, σε φυσικό εκτεταμένο πλάτωμα ανατολικά της παραλίας, διατηρείται ένα από τα σημαντικότερα και καλύτερα σωζόμενα μνημεία της Καρπάθου. Πρόκειται για υπόγεια δεξαμενή ρωμαϊκών χρόνων, η οποία αποτελείται από υπόγεια ορθογώνια αίθουσα λαξευτή στο βράχο με κλίμακα καθόδου στη βόρεια πλευρά της. Δύο σειρές πεσσών στηρίζουν τρεις σειρές μεγάλων ορθογωνίων πωροπλίνθων, οι οποίες σχηματίζουν την οροφή της αίθουσας. Στο νότιο και ανατολικό της τοίχωμα ανοίγονται επτά συνολικά "τυφλές" στοές με θολωτή οροφή. Τα τοιχώματά τους όπως και τα τοιχώματα και το δάπεδο της κεντρικής αίθουσας επιχρίονται με υδραυλικό κονίαμα.
Λόγω των έντονων στατικών προβλημάτων που παρουσιάζει το μνημείο, η ΚΒ ΕΠΚΑ με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Αιγαίου σκοπεύει να προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης στερέωσης και αποκατάστασης και στην κατασκευή στεγάστρου. Το 1998 η Εφορεία πραγματοποίησηε καθαρισμό του μνημείου, απομάκρυνση των λιθοσωρών και προσωρινή αντιστήριξη με μετάλλινα ικριώματα.

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/2002 -

Τόπος:

  • Κάρπαθος, Δωδεκανήσου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Βασιλική Πατσιαδά
Δρ Αρχαιολόγος
Τηλ: +30 2410 75674
Fax: +30 2410 30688
e-mail:kbepka@culture.gr

Βιβλιογραφία:

  • Hope Simpson R., Lazenby J.F, Notes from the Dodecanese, BSA 57, 1962, 166
  • Melas M., The Islands of Karpathos, Saros and Kasos in the Neolithic and Bronze Age, SIMA 68, 1985, 42, αρ.G 46.
  • Μουτσόπουλος Ν.Κ., Σημειώσεις Ιστορικής Τοπογραφίας και Αρχαιολογίας, Επετηρίς Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τομ.Ζ', Θεσσαλονίκη, 1975-77, 207-222, πιν.54-59.

Ετικέτες:

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις