Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Aναστήλωση Θησαυρού Αθηναίων
Ο θησαυρός των Αθηναίων, ένα από τα πιο φημισμένα αναθήματα στο Ιερό των Δελφών, είναι ένα ναόσχημο οικοδόμημα δωρικού ρυθμού και οικοδομήθηκε από παριανό μάρμαρο. Σύμφωνα με τον Παυσανία, χτίστηκε μετά τη μάχη του Μαραθώνα, το 490 π.Χ, μετά την απομάκρυνση της τυρρανίας των Πεισιστρατιδών από την Αθήνα.
Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ανασκαφής της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στους Δελφούς στα τέλη του 19ου αι. αποκαλύφθηκαν τα δύο άνδηρα, το θεμέλιο του μνημείου και πλήθος αρχιτεκτονικά μέλη των τοίχων και του θριγκού. Η ποσότητα και η κατάσταση διατήρησης των μελών ήταν τέτοια που επέτρεπε μια σχεδόν πλήρη αναστήλωση του μνημείου.
Η αναστήλωση του μνημείου που ξεκίνησε το 1903 και ολοκληρώθηκε το 1906 από τον γάλλο αρχιτέκτονα J.Replat, χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο Αθηναίων με το ποσό των 35.000 χρυσών δραχμών. Θεωρητικός της αναστήλωσης ήταν ο τότε διευθυντής της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Τh.Homolle ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή του έλληνα αναστηλωτή Ν. Μπαλάνου, κυρίως σε προπαρασκευαστικά και τεχνικά ζητήματα.
Στα τέλη της δεκαετίας '70 διαπιστώθηκε ότι ο θριγκός της πρόσοψης βρισκόταν σε κατάσταση ετοιμορροπίας λόγω της οξείδωσης των σιδηροδοκών που είχαν χρησιμοποιηθεί από τους αναστηλωτές για την στερέωση του επιστύλιου. Έτσι, το 1991, με υπουργική απόφαση εγκρίθηκε η απόφαση της Δ/νσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων για τη διάλυση και συντήρηση της προσόψεως του θησαυρού. Τελικά τον Οκτώβριο του 1999 η Δ/νση Αναστήλωσης προχώρησε στην καταβίβαση των μελών του θριγκού της πρόσοψης και τη σύνταξη αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης για τη συντήρηση των καταβιβασθέντων μελών και την ανασύνθεση της πρόσοψης του μνημείου. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και προβλέπεται να ολοκληρωθούν το 2004. Στη θέση των μετοπών θα τοποθετηθούν νέα αντίγραφα.

Το 2001 εγκρίθηκε η συνταχθείσα από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων μελέτη για την αποκατάσταση του θριγκού και του αετώματος της ανατολικής όψης του θησαυρού.
Επίσης εγκρίθηκε η πρόταση της Δ/νσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων για τη διάλυση και αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του μνημείου.

Ημερομηνία:

01/01/1999 -

Τόπος:

  • Δελφοί, Φωκίδος
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις