Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Προστασία - Συντήρηση - Ανάδειξη Φρουρίου Πυθίου Έβρου
Το φρούριο του Πυθίου χτίστηκε στις αρχές του 14ου αι. και χρησίμευε ως καταφύγιο και προσωπικό ΄΄ ταμείο΄΄ του Ιωάννη ΣΤ΄ Καντακουζηνού. Σώζονται σχεδόν οι δύο πύργοι.
Για την άρση των σοβαρών στατικών προβλημάτων κατασκευάστηκαν δύο μεταλλικοί πύργοι που εξασφάλισαν την πύλη και επιτρέπουν την απρόσκοπτη εκτέλεση εργασιών στο σημείο αυτό. Στη συνέχεια εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού μελέτη αναστήλωσηςτης πύλης, η οποία θα εφαρμοστεί σε τρείς φάσεις: 1. αποκατάσταση της στατικής επάρτκειας της πύλης 2. αποκατάσταση της καμάρας του ισογείου 3. ανακατασκευή του ορόφου της πύλης.
Με τις προτεινόμενες επεμβάσεις αίρεται η ετοιμότητα του τμήματος αυτού του μνημείου.

Πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες στο κάστρο Πυθίου
1. Κατασκευή ικριωμάτων
2. Μικρός πύργος. Καθαρίστηκαν οι αρμοί και αρμολογήθηκαν οι εξωτερικές πλευρές του πύργου. Συμπληρώθηκαν τα κενά της τοιχοποϊίας
3. Ενδιάμεσος πύργος. Καθαρίστηκαν οι αρμοί και αρμολογήθηκαν οι εξωτερικές πλευρές του πύργου. Συμπληρώθηκαν τα κενά της τοιχοποϊίας
4. Αρμολογήθηκαν τα υφιστάμενα τμήματα του πυλώνα. Αποκαταστάθηκαν το ισόγειο και ο δεύτερος όροφος του πυλώνα.
5. Απομάκρυσνη ικριωμάτων
6. Πραγματοποιήθηκε συστηματική, φωτογραφικιή και σχεδιαστική τεκμηρίωση των εργασιών

Κασθ' όλη τη διάρκεια των επεμβάσεων καταβλήθηκε προσπάθεια να τηρηθούν ουσιώδεις αρχές που προτάθηκαν από τους μελετητές τω τοιχοποιιών του κάστρου Πυθίου, αρχές που συμφωνούν με τα άρθρα του <> που αφορούν στις επεμβάσεις σε Ιστορικά Μνημεία και έχει συνυπογράψει η Ελλάδα.

Χρηματοδότης: Koινοτικό Πλαίσιο Στήριξης: 1994-1999 . ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΣΑΕ 031/2)

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

01/01/1994 - 31/12/2001

Τόπος:

  • Πύθιο (Εβρου), Έβρου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Κωνσταντίνος Τσουρής
Αρχαιολόγος
Τηλ: +30 2510 224716
Fax: +30 2510 228689

Βιβλιογραφία:

  • Foss Cl. - Winfield D., Byzantine Fortifications. An Introduction, Αφρική, 1986
  • Κορρές Μ., Θολοδομικά ζητήματα στο φρούριον του Πυθίου, Θυμίαμα στη μνήμη της Λασκαρίνας Μπούρα, Αθήνα, 1994, 143-148
  • Κορρές Μ. - Μπακιρτζής Χ., Το φρούριο του Πυθίου, Ελλάς, Κοσμική Μεσαιωνική αρχιτεκτονική, ------------, x.x., 158-161
  • Μπούρας Χ., Η Νέα Μονή της Χίου. Ιστορία - Αρχιτεκτονική., Αθήνα, 1981
  • Τσουρής Κ., Χρονικά, ΑΔ 51, Αθήνα, 1996, 581-582

Ετικέτες:

Έτος:

1994
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις