Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Στερέωση και προστασία Πρανούς στο νεολιθικό οικισμό Σέσκλου
Οι εργασίες στερέωσης και προστασίας του πρανούς στο νεολιθικό οικισμό Σέσκλου άρχισαν το Δεκέμβριο του 1999 και τελείωσαν τον Σεπτέμβριο του 2000. Φορέας υλοποίησης του έργου ήταν η ΔΑΑΜ σε συνεργασία με την ΙΓ ΕΠΚΑ.
Ο Νεολιθικός οικισμός είναι κτισμένος στην κορυφή ενός λόφου που βρίσκεται 20μ πάνω από δυο μικρά υδρορεύματα που διέρχονται από τη βάση του. Τα πετρώματα του λόφου είναι ιδιαίτερα ευπαθή σε διάβρωση και αποσάθρωση. Χαρακτηριστικές αλλαγές έγιναν στη γεωμετρία των πρανών μετά από κατολισθήσεις κατά τις οποίες παρασύρθηκε και μέρος των τοίχων του οικισμού.
Για την αντιστήριξη και προστασία του λόφου τοποθετήθηκαν παλαιότερα υλικά επίχωσης, τα οποία οριοθετήθηκαν και συγκρατούνται στην κοίτη των ρευμάτων με τοίχους αντιστήρξης. Με την πάροδο του χρόνου τα υλικά επίχωσης παρουσίασαν καθιζήσεις, ώστε η άνω στάθμη του λόφου να μην προστατεύεται.
Για την στερέωση του πρανούς έγινε καθαρισμός του επιφανειακού πρανούς, κατασκευάστηκε μανδύας με την εφαρμογή διατμητικών βλήτρων, τοποθετήθηκε οπλισμός και σκυροδέτηση.

Χρηματοδότης: B' KΠΣ - ΠΕΠ Θεσσαλίας

Φωτογραφίες:

Ημερομηνία:

23/12/1999 - 07/09/2000

Τόπος:

  • Σέσκλο, Μαγνησίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Ζιρώ Δημοσθένης, Αρχιτέκτων, Δ/ντής Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων

Ετικέτες:

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις