Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας αποτελεί Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ιδρύθηκε το 2014, βάσει του Π.Δ. 104/2014, και έχει χωρική αρμοδιότητα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας και έδρα την Ηγουμενίτσα.
Βασικό μέλημα της Υπηρεσίας είναι η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσπρωτίας, μέσα από την προστασία των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων της περιοχής, που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους έως και την ύστερη βυζαντινή περίοδο, καθώς και η συντήρηση, φύλαξη και έκθεση στο κοινό των κινητών αρχαιολογικών ευρημάτων.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, πέραν των διοικητικών καθηκόντων της για την εξυπηρέτηση πολιτών και άλλων φορέων του Δημοσίου (χορήγηση αδειών - γνωμοδοτήσεις - αυτοψίες κλπ.), εντάσσεται επίσης η διενέργεια σωστικών αρχαιολογικών ερευνών είτε σε οικόπεδα και αγροτεμάχια ιδιωτών είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης δημοτικών, περιφερειακών και δημόσιων τεχνικών έργων. Επίσης, είναι υπεύθυνη για:
- Τη μελέτη, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων συντήρησης, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου περιβάλλοντός τους,
- την επιμέλεια της μόνιμης έκθεσης των αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας και τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, εκδηλώσεων, ημερίδων συνεδρίων και εκπαιδευτικών δράσεων που προάγουν την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο επιστημονικό και ευρύ κοινό και την τοπική κοινωνία,
- τη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων της Θεσπρωτίας και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας,
- την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων της Θεσπρωτίας και
- την παραγωγή έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων, καθώς και λοιπού πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού για την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.
 
Στις δραστηριότητες της Εφορείας περιλαμβάνονται:
- Χορήγηση αδειών εκτέλεσης δημοσίων, δημοτικών ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των διαμορφώσεων - εκχερσώσεων αγροτεμαχίων, ανέγερση οικοδομών κτλ. - Γνωμοδοτήσεις για μισθώσεις ή παραχωρήσεις δημοσίων εκτάσεων σε ιδιώτες - Προεγκρίσεις χωροθέτησης έργων - Αυτοψίες - Χορηγήσεις αδειών κινηματογραφήσεων, φωτογραφήσεων κτλ. αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων αρμοδιότητάς της, καθώς και αδειών ελευθέρας εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους ή Μουσεία - Παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών των δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.
- Διεξαγωγή σωστικών ανασκαφικών ερευνών σε οικόπεδα ιδιωτών ή στο πλαίσιο δημοσίων έργων - Διεξαγωγή συστηματικών ανασκαφικών ερευνών και επιφανειακών ερευνών - Στερεωτικές ή αναστηλωτικές επεμβάσεις στους ήδη εντοπισμένους ή/και ανεσκαμμένους αρχαιολογικούς χώρους - Διαμορφώσεις-αναδείξεις αρχαιολογικών χώρων και μνημείων - Συντήρηση, σχεδίαση, φωτογράφηση των κινητών ευρημάτων που προέρχονται από τους αρχαιολογικούς χώρους και τις ανασκαφές – Κηρύξεις-οριοθετήσεις αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
- Λειτουργία και διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας.
- Ενημέρωση φορέων και πολιτών για τα ισχύοντα σχετικά με την αρχαιολογική νομοθεσία σε περιοχές ενδιαφέροντος τους - Τακτή ενημέρωση ΜΜΕ και κοινού για τα αποτελέσματα των εν γένει ερευνών και της δράσης της Υπηρεσίας- Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για τις δραστηριότητες της Εφορείας - Ξεναγήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας
- Διοργάνωση  εκπαιδευτικών προγραμμάτων και περιοδικών εκθέσεων- Διοργάνωση ή/και συνδιοργάνωση με άλλους φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων - Έκδοση έντυπου και ψηφιακού πληροφοριακού υλικού (οδηγοί, φυλλάδια κλπ.) για τους αρχαιολογικούς χώρους της Θεσπρωτίας.

Προϊστάμενος:

Χουλιαράς Ιωάννης
email προϊσταμένου: ichouliaras@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Κύπρου 68, 461 00 Ηγουμενίτσα
Τηλέφωνο: 26650 291 77, 26650 291 78
Φαξ: 26650 251 33
 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 2, 461 00 Ηγουμενίτσα
Τηλέφωνο: 26650 28539, 26650 21417
Φαξ: 26650 25133
Έδρα: Ηγουμενίτσα


E-mail: efathe@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

Ωράριο λειτουργίας:
Θερινό: (ΔΕ-ΠΑ) 07.00-15.00
Χειμερινό: (ΔΕ-ΠΑ) 07.00-15.00

URL:

​​​​​​​​​​​​​
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις