Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθμ. 104 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού" (ΦΕΚ 171/Α/29.08.2014), αποτελεί περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιπέδου Διεύθυνσης. Έχει έδρα τη Χαλκίδα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Ευβοίας. Οι αρμοδιότητες της προσδιορίζονται από το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα. Διαθέτει πέντε τμήματα τα οποία είναι: α) Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων, β) Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων, γ) Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών, δ) Τμήμα Συντήρησης, ε) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας. Το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό, αποτελείται από: δέκα (10) αρχαιολόγους, μία (1) αρχιτέκτονα-μηχανικό, μία (1) σχεδιάστρια, εννέα (9) εργατοτεχνίτες, δέκα (10) συντηρητές, επτά (07) υπαλλήλους διοικητικού-οικονομικού-λογιστικού, δεκατρεις (13) ημερήσιους φύλακες και δύο (2) νυχτοφύλακες.
Οι αρμοδιότητες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας καλύπτουν την προστασία και τη διαχείριση των αρχαιοτήτων που χρονολογούνται από την απώτατη προϊστορία έως και την ίδρυση του νεολληνικού κράτους το 1830 καθώς και των εκκλησιαστικών μνημείων των νεώτερων χρόνων και εξειδικεύονται ως εξής:
α) Η επιστημονική έρευνα, η αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η φύλαξη των αρχαιοτήτων, η έκθεση τους σε Μουσεία, καθώς και η συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Επιπλέον, η μελέτη, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, η εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
β) Η μέριμνα για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, η διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των συλλογών, τα οποία ανήκουν στο Κράτος, η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, η διοργάνωση και η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Εφορείας, καθώς και για την παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.
Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια οι αρμόδιες για την Εύβοια Εφορείες Αρχαιοτήτων που, σύμφωνα με το Π.Δ 104 (ΦΕΚ 171/Α/29.08.2014), ενοποιήθηκαν στη ΕΦ.Α.Ευβοίας, έχουν εστιάσει σε έργα συντήρησης και αποκατάστασης βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων καθώς και στην ανάδειξη μνημείων αρχαίων χρόνων μέσω έργων που εκτελέστηκαν και εκτελούνται δια αυτεπιστασίας με συγχρηματοδότηση κυρίως από το Γ΄ ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ. Επίσης, έχουν διενεργήσει σωστικές αλλά και συστηματικές ανασκαφές σε συνεργασία με Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές. Επιπλέον, μεγάλη προσπάθεια έχει καταβληθεί και για τη διενέργεια δράσεων ενημερωτικού χαρακτήρα για το ευρύ κοινό (πολιτιστικές εκδήλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, έκδοση εντύπων), αλλά και δράσεων επιστημονικού χαρακτήρα (Διενέργεια Διεθνούς Συνεδρίου, Επιστημονικών Ημερίδων, σεμιναρίου κεραμεικής κ.α).

Προϊστάμενος:

Σίμωσι Γ. Αγγελική
email προϊσταμένου: asimosi@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Αρεθούσης και Ι. Κιαπέκου, 34133, Χαλκίδα ​​
Τηλέφωνο: +30 22210 22402, +30 22210 94090
Φαξ: +30 22210 24130


E-mail: efaeuv@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

Ο επισκέπτης του κόμβου μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας με την Υπηρεσία (τηλέφωνα, e-mail, fax), τις αρμοδιότητες, τις δραστηριότητες και τους στόχους της, καθώς και με τους υπάλληλους με τους οποίους μπορεί να έρθει σε επαφή, ώστε να ενημερωθεί για τα παραπάνω ή για την πορεία κάποιας υπόθεσής του.
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις