Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

​Π.Δ. 4/22-1-2018  ¨Οργανισμός  Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού”
 
 Άρθρο 62
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τομέας Πολιτισμού)
 
Στρατηγικοί Σκοποί - Διάρθρωση
 
1. Οι Στρατηγικοί Σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι:
α) Η προώθηση πολιτικών για την ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αναπτύσσοντας δράσεις συντονισμού και συνέργειας σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί.
β) Ο σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών για την οργάνωση μιας ευέλικτης και αποδοτικής διοίκησης, βασιζόμενοι στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου.
γ) Η προώθηση και εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης πολιτικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και των υποδομών και δικτύων του Υπουργείου με γνώμονα τη διαλειτουργικότητά τους και τη βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας του συνόλου του Υπουργείου.
δ) Η λειτουργία και εποπτεία του παιδικού σταθμού.​

2. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
β) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
γ) Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού.​​

Προϊστάμενος:

Συμεωνίδης Βασίλειος
email προϊσταμένου: vsymeonidis@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενες Κεντρικές Υπηρεσιακές Μονάδες:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 213 132 2468,+30 213 132 2469
Fax: +30 210 8201433


E-mail: gddyhd@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις