Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Χορηγιών και Δωρεών Τομέα Πολιτισμού

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

​Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων, Χορηγιών και Δωρεών Τομέα Πολιτισμού είναι η ορθολογική και ταχεία παροχή των επιχορηγήσεων, η αποφυγή δημιουργίας και συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών και συνακόλουθα, η αποφυγή δημιουργίας ελλειμμάτων στους Εποπτευόμενους Φορείς μέσω του ελέγχου της ορθότητας των υποβαλλόμενων από αυτούς στοιχείων, η διεκπεραίωση της διαδικασίας της Πολιτιστικής Χορηγίας, η αποδοχή δωρεών προς το Υπουργείο (Τομέας Πολιτισμού), καθώς και η παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί του συστήματος διαχείρισης του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΕΠΑ) του ΥΠ.ΠΟ.Α. (Τομέας Πολιτισμού) με φορείς υλοποίησης Εποπτευόμενους από το ΥΠ.ΠΟ.Α., σε συνεργασία με το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Π.Δ.Ε.-Ε.Π.Α. της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, Μισθοδοσίας και Λοιπών Αμοιβών Τομέα Πολιτισμού.

Προϊστάμενος:

Κουρούμαλη Ασπασία
email προϊσταμένου: akouroumali@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα ​
Τηλέφωνο: +30 213 132 2203, +30 213 132 2589, +30 213 132 2574, +30 213 132 2232


E-mail: defda@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις