Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας είναι αρμόδιο για:

α. Τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με διεθνή και πανελλήνια εμβέλεια με σκοπό την προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού της χώρας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, καθώς και κάθε είδους εκδηλώσεων για την προβολή του έργου και των στόχων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
β. Την προετοιμασία και οργάνωση των επίσημων μετακινήσεων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου εντός και εκτός επικρατείας και την κατάρτιση του προγράμματος επίσκεψης και των επίσημων επαφών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων.
γ. Την οργάνωση του προγράμματος των επισκέψεων επίσημων προσώπων και αποστολών από το εξωτερικό.
δ. Τη μέριμνα για την κάλυψη των δαπανών μετακινήσεων του Υπουργού και του προσωπικού που στελεχώνει το ιδιαίτερο γραφείο του, καθώς και των δαπανών που σχετίζονται με την εκπλήρωση των εθιμοτυπικών υποχρεώσεων του Υπουργού, εντός και εκτός επικρατείας. 3946 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 140/21.07.2020
ε. Τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, και λοιπών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις.

Προϊστάμενος:

Κατσή Χαρά
email προϊσταμένου: xkatsi@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

​Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 213 132 2550 E-mail: atdse@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις