Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Μουσικής

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

​Το Τμήμα Μουσικής είναι αρμόδιο για:
αα) Την προώθηση, ανάπτυξη και προβολή της ελληνικής μουσικής δημιουργίας και έκφρασης με την παροχή επιχορηγήσεων ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο σε εποπτευόμενους και άλλους μουσικούς οργανισμούς.


ββ) Την υποστήριξη της μουσικής δημιουργίας, δημιουργικότητας και καινοτομίας σε όλους του τομείς της μουσικής και μουσικής βιομηχανίας.

γγ) Την ενίσχυση της μουσικής σύνθεσης, καθώς και θεσμών ή φορέων για την ανάπτυξη και την προβολή της μουσικής.


δδ) Την υποστήριξη της εξωστρέφειας, των μουσικών συγκροτημάτων για την προβολή της ελληνικής μουσικής τέχνης.


εε) Την ενίσχυση, υποστήριξη και παρακολούθηση τοπικών μουσικών οργανισμών.


στστ) Την παροχή υποτροφιών, βραβείων και την υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης της αριστείας, της ερασιτεχνικής δημιουργίας και της συμμετοχής των πολιτών.


ζζ) Την διατήρηση και προβολή της ελληνικής μουσικής παράδοσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε συνεργασία με λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες του ΥΠ.ΠΟ.Α.


ηη) Την προώθηση της πολυμορφίας των μουσικών εκφράσεων και της παραγωγικότητας των Ελλήνων δημιουργών με οικονομικά ή άλλης μορφής μέτρα.


θθ) Την ενίσχυση των νέων δημιουργών για την αξιοποίηση της ελληνικής μουσικής δημιουργίας, παράδοσης και κληρονομιάς.


ιι) Την υποστήριξη συμμετοχής μουσικών φορέων σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα και τη συνεργασία για την ανάπτυξη συνεργατικών μηχανισμών, δικτύων και ανταλλαγών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Διεθνών Συνεργιών και Προώθησης της Επιχειρηματικότητας.


ιαια) Τη συγκρότηση και λειτουργία συλλογικών οργάνων για τη χορήγηση σύνταξης καλλιτεχνών λόγω διακεκριμένων υπηρεσιών.

Προϊστάμενος:

Λιβά Πολυξένη
email προϊσταμένου: pliva@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 82 01 721, +30 210 82 01 732, +30 210 82 01 739, +30 210 82 01 740, +30 210 82 01 741


E-mail: tmmous@culture.gr

Ετικέτες:

​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις