Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού με Συμβάσεις Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

​Το Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού με Συμβάσεις Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου είναι αρμόδιο για:
 
 α) Τον χειρισμό όλων των θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, (εκτός του ωρομισθίου και του προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), καθώς και του προσωπικού με έμμισθη εντολή και του προσωπικού με θητεία. 
 β) Τον προγραμματισμό προσλήψεων του προσωπικού κατά Ειδικότητα. 
 γ) Την επεξεργασία και τήρηση στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις ποσοτικές μεταβολές του προσωπικού. 
 δ) Την εφαρμογή του Πειθαρχικού Δικαίου. 
 ε) Την παροχή πληροφοριών και στοιχείων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, σε περίπτωση εφαρμογής ενδίκων μέσων για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. 
 στ) Την επεξεργασία και τήρηση αριθμητικών δεδομένων για το σύνολο των απασχολουμένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε συνεργασία με λοιπές ΓΔ του ΥΠ.ΠΟ.Α.. 
 ζ) Την παρακολούθηση της εργατικής νομοθεσίας, της σχετικής νομολογίας και ενημέρωση των λοιπών οργανικών μονάδων ΥΠ.ΠΟ.Α.. 
 η) Την τήρηση αρχείου και χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του καταργηθέντος ΤΔΠΕΑΕ, το οποίο δεν υπάγεται σε άλλη οργανική μονάδα του ΥΠ.ΠΟ.Α..

Προϊστάμενος:

​Κίτσιος Ευάγγελος
email προϊσταμένου: ekitsios@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

​​Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 213 132 2231E-mail: ddad@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις