Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

​Το Τμήμα Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού είναι αρμόδιο για: 

αα) Την έγκριση ίδρυσης νέων μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού.

ββ) Τη μέριμνα για τη λειτουργία των Δημοσίων Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού.


γγ) Την εξέταση μουσειολογικών/μουσειογραφικών ή άλλων μελετών των Δημοσίων Μουσείων Συγχρόνου Πολιτισμού και την εισαγωγή προς έγκρισή τους στο Συμβούλιο Μουσείων

δδ) Τον σχεδιασμό και συντονισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα δημόσια μουσεία σύγχρονου πολιτισμού. Την ανάπτυξη σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

εε) Την πιστοποίηση των ιδιωτικών μουσείων.


στστ) Την οργάνωση εκθέσεων σύγχρονου πολιτισμού σε χώρους που ανήκουν ή εποπτεύονται από το Ελληνικό Δημόσιο.


ζζ) Τις προτάσεις εκπροσώπησης σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς, σχετικά με θέματα μουσειακής πολιτικής σύγχρονου πολιτισμού.


ηη) Την εποπτεία και διαχείριση της συλλογής εικαστικών έργων του ΥΠ.ΠΟ.Α


θθ) Τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγών στον τομέα των Μουσείων και της Μουσειολογίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Διεθνών Συνεργιών και Προώθησης της Επιχειρηματικότητας και άλλες συναρμόδιες οργανικές μονάδες του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Προϊστάμενος:

Μάκκας Σπυρίδων
email προϊσταμένου: smakkas@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1, 10682 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 2108201725, +30 2108201703


E-mail: tmsp@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις