Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Σχεδίου

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

​Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Σχεδίου είναι αρμόδιο για:
αα) Την ενίσχυση, ανάπτυξη και προβολή των εικαστικών τεχνών, της αρχιτεκτονικής, της φωτογραφίας και του σχεδίου (βιομηχανικό ντιζάιν, γραφιστική, ψηφιακές τέχνες, μόδα) με κάθε πρόσφορο μέσο και με την παροχή επιχορηγήσεων σε εποπτευόμενους εικαστικούς οργανισμούς.


ββ) Την προώθηση και προβολή της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και δημιουργικότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


γγ) Μέτρα ανάπτυξης της καλλιτεχνικής παραγωγής, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας.


δδ) Μέτρα προώθησης της κινητικότητας των καλλιτεχνών, ενθάρρυνση της καινοτομίας και των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών.


εε) Τη δημιουργία αρχείου και τεκμηρίωσης του έργου των Ελλήνων καλλιτεχνών και δημιουργικών επιχειρήσεων.


στστ) Τη φιλοτέχνηση και τοποθέτηση εικαστικών έργων σε δημόσιους χώρους και δημόσια κτήρια.

ζζ) Μελέτες αναγκαιότητας και αισθητικής αρτιότητας των μνημείων, ηρώων, ανδριάντων και εν γένει καλλιτεχνικών έργων, και προσαρμογής τους στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον.


ηη) Τον σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση καλλιτεχνικών εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Μπιενάλε Βενετίας κ.λ.π.).


θθ) Τη συγκρότηση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων για τη χορήγηση σύνταξης σε εικαστικούς καλλιτέχνες λόγω διακεκριμένων υπηρεσιών, για τη δημιουργία μνημείων, ηρώων, ανδριάντων και εν γένει καλλιτεχνικών έργων, για θέματα εικαστικών τεχνών, αρχιτεκτονικής, φωτογραφίας και σχεδίου.


ιι) Τη διαχείριση, αξιοποίηση και προβολή των έργων τέχνης που αποκτώνται από το ΥΠΠΟΑ.


ιαια) Τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγών στους τομείς των εικαστικών τεχνών, της φωτογραφίας, της αρχιτεκτονικής και του σχεδίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Διεθνών Συνεργιών και Προώθησης της Επιχειρηματικότητας.

Προϊστάμενος:

Τσίνας Νικόλαος
email προϊσταμένου: ntsinas@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1, 10682 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 2108201725, +30 2108201703


E-mail: tmet@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις