Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα υπάγεται στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας
Η οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46, του ΠΔ 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-01-2018).

Το Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών, είναι αρμόδιο για:
α) Την καταγραφή κινητών και ακινήτων πολιτιστικών αγαθών και της άυλης κληρονομιάς, που συνδέεται με αυτά, την τεκμηρίωση για το χαρακτηρισμό τους ως Νεοτέρων Μνημείων, Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών και Ιστορικών Τόπων.
β) Την τεκμηρίωση για τη θέσπιση ειδικών όρων δόμησης και χρήσεων γης στον περιβάλλοντα των μνημείων χώρο.
γ) Την έκδοση εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών σε μεμονωμένα μνημεία, σε μνημειακά σύνολα, στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και σε ιστορικούς τόπους. Την έγκριση για την αλλαγή χρήσης, τη σύμφωνη γνώμη για την έκδοση αδειών κατεδάφισης, την εποπτεία έργων αποκατάστασης από τρίτους, και τη διενέργεια σωστικών επεμβάσεων.
δ) Την καταγραφή, τη συλλογή, τον χαρακτηρισμό, την προστασία, την εποπτεία και τη διαφύλαξη των νεότερων κινητών μνημείων σε συνεργασία με το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών της Διεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΓΔΑΠΚ.
ε) Την εξέταση και έγκριση αιτημάτων παραχώρησης ιστορικών τόπων και μνημείων σε φορείς του Δημοσίου, των ΟΤΑ αλλά και ιδιωτών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, που συνάδουν με τον χαρακτήρα των μνημείων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 46 του ν. 3028/2002 (Α 153) όπως εκάστοτε ισχύει.
στ) Την εξέταση και έγκριση αιτημάτων φωτογράφησης και κινηματογράφησης ιστορικών τόπων και νεότερων μνημείων από φορείς του Δημοσίου, των ΟΤΑ αλλά και ιδιωτών.

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Αρχοντικό Μίσιου, Ασωπίου 9, 45 444 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: +30 26510 78 018, +30 26510 78 062, +30 26510 28 893, +30 26510 64 580
Φαξ: +30 26510 21 203


E-mail: ynmtehvidm@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

​Ωράριο λειτουργίας:
Θερινό: (ΔΕ-ΠΑ) 07:00-15:00
Χειμερινό: (ΔΕ-ΠΑ) 07:00-15:00
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις