Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

​Το Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών αποτελεί τμήμα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας (Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Θ.Κ.Σ.Ε.), η οποία λειτουργεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, σύμφωνα με το Π.Δ. 4/2018 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού". 

Το Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών, είναι αρμόδιο για:
α) Την καταγραφή κινητών και ακινήτων πολιτιστικών αγαθών και της άυλης κληρονομιάς, που συνδέεται με αυτά, την τεκμηρίωση για το χαρακτηρισμό τους ως Νεότερων Μνημείων, Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών και Ιστορικών Τόπων.
β) Την τεκμηρίωση για τη θέσπιση ειδικών όρων δόμησης και χρήσεων γης στον περιβάλλοντα των μνημείων χώρο.
γγ) Την έκδοση εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών σε μεμονωμένα μνημεία, σε μνημειακά σύνολα, στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και σε ιστορικούς τόπους. Την έγκριση για την αλλαγή χρήσης, τη σύμφωνη γνώμη για την έκδοση αδειών κατεδάφισης, την εποπτεία έργων αποκατάστασης από τρίτους, και τη διενέργεια σωστικών επεμβάσεων.
δ) Την καταγραφή, τη συλλογή, τον χαρακτηρισμό, την προστασία, την εποπτεία και τη διαφύλαξη των νεότερων κινητών μνημείων σε συνεργασία με το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών της Διεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
ε) Την εξέταση και έγκριση αιτημάτων παραχώρησης ιστορικών τόπων και μνημείων σε φορείς του Δημοσίου, των ΟΤΑ αλλά και ιδιωτών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, που συνάδουν με τον χαρακτήρα των μνημείων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 46 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), όπως εκάστοτε ισχύει.
στ) Την εξέταση και έγκριση αιτημάτων φωτογράφησης και κινηματογράφησης ιστορικών τόπων και νεότερων μνημείων από φορείς του Δημοσίου, των ΟΤΑ αλλά και ιδιωτών.

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Μεταμορφώσεως 41, 380 01 Βόλος 
Τηλέφωνο: +30 24210 36987, +30 24210 34002, +30 24210 21246, +30 24210 22318E-mail: ynmtethkse@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις