Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης και Προδιαγραφών

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

​Το Τμήμα Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης και Προδιαγραφών είναι αρμόδιο για τη μελέτη και έρευνα για τη βέλτιστη εκτίμηση των φυσικοχημικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των δομικών υλικών και συστημάτων του φέροντος οργανισμού των κατασκευών, καθώς και τον έλεγχο αποτελεσματικότητας και ανθεκτικότητας των επεμβάσεων, την πραγματοποίηση επιστημονικής έρευνας και πιλοτικών εφαρμογών για τον σχεδιασμό και βελτιστοποίηση συστημάτων και μεθόδων ενόργανης παρακολούθησης της συμπεριφοράς των κατασκευών, τη διερεύνηση με μη καταστροφικές ή καταστροφικές μεθόδους των αφανών παραμέτρων που την επηρεάζουν, την υπολογιστική προσομοίωση, καθώς και ανάλυση της μηχανικής συμπεριφοράς του φέροντος οργανισμού των μνημείων σε στατικές και δυναμικές καταπονήσεις.  την ανάπτυξη τεχνικών οδηγιών-προδιαγραφών και προτυποποίησή τους, για την εξασφάλιση της ποιότητας των στερεωτικών επεμβάσεων.  την έγκριση δειγματοληψιών από ακίνητα αρχαία και νεότερα μνημεία, κατόπιν πρότασης και με τη συνεργασία των Περιφερειακών ή Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών. την κωδικοποίηση και οργάνωση βιβλιοθήκης, δημιουργίας αρχείου δομικών υλικών και κατασκευαστικών τεχνικών των μνημείων και ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή των έργων με σκοπό την τεκμηριωμένη αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και ανθεκτικότητας στο χρόνο των υλικών και τεχνικών επισκευής και τη μέριμνα για την έγκαιρη λήψη νέων μέτρων.

Προϊστάμενος:

Τσερπέλη Ουρανία
email προϊσταμένου: otserpeli@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

​Διεύθυνση: Κυρρήστου 7, 105 56, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 33 10 754​

Φαξ: +30 210 33 10 754E-mail: tteap.detymea@culture.gr

Ετικέτες:

​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις