Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Διοικητικής Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας είναι αρμόδιο για:
α) Τη διοικητική, οικονομική, γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Εφορείας.
β) Τον προγραμματισμό και έλεγχο της φύλαξης, ευταξίας και καθαριότητας των Μουσείων, αποθηκών αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, την τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρεσίμων και αργιών και τη σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερομένων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές.
γ) Τη μέριμνα για την συντήρηση, φύλαξη και κίνηση των κρατικών οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού της Εφορείας.
δ) Τη διενέργεια πάσης φύσεως συμβάσεων, προμηθειών έργων, μελετών, αγαθών και υπηρεσιών τόσο χωρικά, όσο και στο πεδίο αρμοδιότητάς τους.

Προϊστάμενος:

Θεοδωρακοπούλου Χρυσάνθη
email προϊσταμένου: chtheodorakopoulou@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

​Διεύθυνση: Αρδηττού 34β, 11 636, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 92 32 358, +30 210 92 24 339
Φαξ: +30 210 92 20 322​​E-mail: efps@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις