Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

​H οργάνωση και λειτουργία του τμήματος καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46, του ΠΔ 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-01-2018).

Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη, την τήρηση αρχείου και πρωτοκόλλου, τη διαχείριση και διεκπεραίωση των οικονομικών υποχρεώσεων και θεμάτων, τη διενέργεια πάσης φύσεων συμβάσεων, προμηθειών έργων, μελετών, αγαθών και υπηρεσιών τόσο χωρικά, όσο και στο πεδίο αρμοδιότητάς τους, καθώς και για τη διαχείριση θεμάτων του τακτικού προσωπικού και του προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των τμημάτων της Υπηρεσίας.

Προϊστάμενος:

Φωτεινού Αφροδίτη
email προϊσταμένου: afotinou@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου​ 58, 71306 Ηράκλειο
Τηλέφωνο:  +30 2810 289704, +30 2810 242627, +30  2810 346166   ​E-mail: ynmkr@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις