Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων έχει έδρα στην πόλη των Τρικάλων και στεγάζεται σε κτίριο - παράρτημα της ΕΦΑ στον οικισμό Ράξα του Δήμου Τρικκαίων. Απαρτίζεται από τον τμηματάρχη (πολιτικό μηχανικό), δύο μόνιμους μηχανικούς Αρχιτέκτονα και Πολιτικό μηχανικό και έναν σχεδιαστή. Κατά περιόδους και ανάλογα με τις ανάγκες των έργων, γίνονται προσλήψεις μηχανικών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Στο πεδίο δράσης του Τμήματος εντάσσονται τα ιστάμενα μνημεία και ιδιωτικά κτίσματα που υφίστανται εντός θεσμοθετημένων αρχαιολογικών χώρων και ζωνών προστασίας καθώς και όλα τα ακίνητα μνημεία με τον περιβάλλοντα χώρος τους, που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.
Ειδικότερα το τμήμα ασχολείται με:
- Την τεχνική εποπτεία και τον έλεγχο μελετών και εργασιών στα μοναστηριακά συγκροτήματα των Ιερών Μονών Μετεώρων καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο τους, μνημείου εγγεγραμμένου στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
- Την τεχνική εποπτεία και τον έλεγχο μελετών και επεμβάσεων σε μνημεία εντός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου Μετεώρων και στις ζώνες προστασίας Α’ και Β’ αυτού.
- Έλεγχο φακέλων μελετών ιδιωτικών και δημόσιων έργων που βρίσκονται εντός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου των Μετεώρων και στις οριοθετημένες ζώνες Α ’και Β’ του αρχαιολογικού χώρου, στην πόλη της Καλαμπάκας και στον οικισμό Καστρακίου, για προώθηση στα αρμόδια όργανα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ για την απαραίτητη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
- Την τεχνική εποπτεία και τον έλεγχο μελετών εργασιών και επεμβάσεων σε όλα τα μνημεία της Π.Ε Τρικάλων καθώς και των μνημείων που βρίσκονται εντός των ορίων του οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Τρικάλων.
- Έλεγχο φακέλων μελετών ιδιωτικών και δημόσιων έργων εντός του αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Τρικάλων.
- Υλοποίηση με αυτεπιστασία ή Τεχνική επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών που αφορούν σε μνημεία, καθώς και έργων τα οποία εντάσσονται σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
Το νομικό πλαίσιο από το οποίο διέπεται η λειτουργία και οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑ Τρικάλων είναι το παρακάτω:
α) Οι διατάξεις του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
β) Το Προεδρικό Διάταγμα 104/27-08-2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
γ) Η υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24-10-2014 (ΦΕΚ 2891/Β/29-10-2014) «Υπουργική Απόφαση για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες».
δ) Το Προεδρικό Διάταγμα 99/18-03-1992 (ΦΕΚ46/Α/24-03-1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν’ γένει έργων».
Το τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑ Τρικάλων είναι στην διάθεση των πολιτών και των φορέων για την πληροφόρηση και εξυπηρέτησή τους σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στα ιστάμενα μνημεία και τον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και στην ενημέρωση τους για τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τις οριοθετημένες ζώνες προστασίας των μνημείων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, με σκοπό πάντα την ορθή εφαρμογή της αρχαιολογικής νομοθεσίας για την προστασία των μνημείων.
 
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων εκτείνονται στα μνημεία που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.
Ειδικότερα και σύμφωνα με το Π.Δ 104/27-08-2014 καθώς και την Υ.Α ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/ 275923/40952/379/24-10-2014 οι αρμοδιότητες του τμήματος αφορούν:
- Στην προστασία των μνημείων και εφαρμογή της αρχαιολογικής νομοθεσίας.
- Στην εκτέλεση τεχνικών έργων με αυτεπιστασία που αφορούν στη στερέωση, αποκατάσταση, αναστήλωση μνημείων καθώς και διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με τον περιβάλλοντα χώρο τους.
- Στην κατάρτιση προτάσεων για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
- Στην εκτέλεση επειγουσών εργασιών συντήρησης, στερέωσης και προστασίας ακινήτων μνημείων καθώς και λήψεις μέτρων άρσης ετοιμορροπίας αυτών.
- Στον έλεγχο φακέλων μελετών για τεχνικά θέματα μνημείων και ιδιωτικών κτιρίων και σύνταξη εισήγησης για διαβίβαση αυτών στα αρμόδια γνωμοδοτικά όργανα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
- Στην πληροφόρηση και εξυπηρέτηση πολιτών ή φορέων για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.
- Στην τεχνική τεκμηρίωση και έρευνα τεχνικών ζητημάτων των μνημείων και δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

Προϊστάμενος:

Τσιλιμίγκας Χρήστος - Αγαμέμνων

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Δημητρίου Καλαμάτα 3, Τ.Κ. 421 31 Τρίκαλα​
τηλ:+30 24310 76647
φαξ:+30 24310 76648


E-mail: efatri@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις :
1) Εγκρίσεις μελετών που αφορούν σε ιδιωτικά κτίρια είναι:
α) Αίτηση του ιδιοκτήτη
β) Τεχνική έκθεση του μηχανικού (εις τριπλούν)
γ) Πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης (εις τριπλούν)
δ) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης (εις τριπλούν)
ε) Πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη (εις τριπλούν)
στ) Ηλεκτρονικός δίσκος (CD) με την μελέτη και το φωτογραφικό υλικό (εις απλούν)
2) Εγκρίσεις μελετών αναστήλωσης και αποκατάστασης που αφορούν σε μνημεία και περιβάλλοντα χώρο αυτών είναι:
α) Αίτηση
β) Πλήρης τεχνική έκθεση του μηχανικού που περιγράφει τα ιστορικά στοιχεία που αφορούν στο μνημείο καθώς και όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις μελέτες (εις τριπλούν)
γ) Πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης του μνημείου (εις τριπλούν)
δ) Τοπογραφικό διάγραμμα (εις τριπλούν)
ε) Αρχιτεκτονική μελέτη αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης του μνημείου (εις τριπλούν)
στ) Αρχιτεκτονική μελέτη τεκμηρίωσης της παθολογίας του μνημείου (εις τριπλούν)
ζ) Αρχιτεκτονική μελέτη πρότασης αποκατάστασης του μνημείου (εις τριπλούν)
στ) Ηλεκτρονικός δίσκος (CD) με τις μελέτες και το φωτογραφικό υλικό
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις