Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Εκθέσεων

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Tο Τμήμα Εκθέσεων αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σύφωνα με το ισχύον Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018) "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού” και είναι αρμόδιο για:
 
α) το μουσειολογικό και μουσειογραφικό σχεδιασμό για την οργάνωση και παρουσίαση αρχαιολογικών περιοδικών εκθέσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιακών) στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
 
β) την έγκριση δανεισμού αρχαιοτήτων για εκθεσιακούς λόγους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και
 
γ) την ενθάρρυνση ένταξης των Μουσείων σε διεθνή δίκτυα συνεργασιών, της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και της προβολής τους με κάθε πρόσφορο μέσο.
 
Στο πλαίσιο αυτό, το Tμήμα συνεργάζεται με τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και με Μουσεία και Πολιτιστικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και αναλαμβάνει το συντονισμό, τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη των περιοδικών εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με σκοπό την προβολή και την ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού.
 
Το Τμήμα Εκθέσεων μετέχει ως εταίρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα, δίκτυα Μουσείων και Μουσειακών Οργανισμών με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, τη δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων συνεργασίας και την προώθηση των διακρατικών συνεργασιών σε θέματα μουσειακής πολιτικής και πρακτικής.
 
Αναλαμβάνει επίσης, το συντονισμό των εκδηλώσεων που προγραμματίζονται στο πλαίσιο του εορτασμού της “Διεθνούς Ημέρας Μουσείων” από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων και τα Μουσεία αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. 

Προϊστάμενος:

Σαραγά Νικολέττα
email προϊσταμένου: nsaraga@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 5, 106 77 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 33.21.751, +30 210 33.21.737


E-mail: teme.dmeep@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις