Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς αποτελεί Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ασκεί τις αρμοδιότητές της κατά τόπο στα όρια της Π. Ε. Καστοριάς, συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού,Παιδείας και Θρησκευμάτων και εκτελεί έργα, τα οποία περιλαμβάνονται στα ετήσια Προγράμματα Δράσης, όπως εγκρίνονται από τον Υπουργό, μετά από γνώμη των αρμοδίων Συμβουλίων.
 
Η αρμοδιότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς αφορά ατην επιστημονική έρευνα, την αποκάλυψη, τη διατήρηση, τη συντήρηση, την προστασία, την ανάδειξη, την προβολή και τη φύλαξη των αρχαιοτήτων, την έκθεση τους σε Μουσεία, καθώς και τη συμμετοχή σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Επιπλέον περιλαμβάνει τη μελέτη, τον προγραμματισμό,τη διαχείριση και την εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, την εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Επίσης στα αντικείμενα αρμοδιότητας της Εφορείας συμπεριλαμβάνεται η μέριμνα για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, η διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των συλλογών, χωρικής της ευθύνης, τα οποία ανήκουν στο Κράτος, η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, η διοργάνωση και η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Εφορείας, καθώς και η παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς ασκεί τις αρμοδιότητές της κατά τόπο στα όρια των περιοχών της, συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και εκτελεί έργα, τα οποία περιλαμβάνονται στα ετήσια Προγράμματα Δράσης, όπως εγκρίνονται από τον Υπουργό, μετά από γνώμη των αρμοδίων Συμβουλίων.
Το προσωπικό μετέχει στο ανωτέρω περιγραφόμενο έργο καθώς και στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών,στη μελέτη και διοργάνωση των μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση και λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, λειτουργία και προβολή των μουσείων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους Τμήματα.
Στην Εφορεία συγκροτείται και λειτουργεί επιστημονική ολομέλεια, στην οποία μετέχουν οι υπάλληλοι Κλάδων και Ειδικοτήτων ΠΕ και ΤΕ, που υπηρετούν σε αυτήν υπό την προεδρία του Προϊστάμενού της. Στην επιστημονική ολομέλεια, η οποία συνέρχεται τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο, συζητείται το πρόγραμμα δράσης, η αξιολόγηση εφαρμογήςτων στόχων της υπηρεσίας και ο ενδεχόμενος επανακαθορισμός τους.
Η Εφορεία προετοιμάζει τους φακέλους για την εισαγωγή των θεμάτων στο οικείο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων και συντάσσει προτάσεις προς τις οικείες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας για την εισαγωγή θεμάτων στο ΚΑΣ ή στο Συμβούλιο Μουσείων, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Προϊστάμενος:

Σκρέκα Ανδρομάχη
email προϊσταμένου: askreka@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Αρχοντικό Σαπουντζή, Χριστοπούλου 101​, 52100​
Τηλέφωνο: +30 24670 88200
Φαξ: +30 24670 29748


E-mail: efakas@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς από τις 7:30 έως τις 15:30 καθημερινά για άδειες ελευθέρας εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, για άδειες εκσκαφών, για άδειες κινηματογράφησης και φωτογράφησης, για άδειες δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού, για άδειες εξαγωγής έργων τέχνης, για αμοιβές παράδοσης αρχαίων κλπ.
​​​​​​​​​​​​​
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις