Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας αποτελεί Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων με έδρα τη Σπάρτη και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Λακωνίας. Συστάθηκε κατόπιν της έκδοσης του Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-08-2014), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 237/Α/31-08-2014). Στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας έχουν πλέον περιέλθει οι αρμοδιότητες των τέως αρμόδιων για το Νομό Λακωνίας Εφορειών Αρχαιοτήτων (Ε΄ Ε.Π.Κ.Α. και 5η Ε.Β.Α.). Κύριο έργο της είναι η προστασία, προβολή και ανάδειξη των αρχαιοτήτων, που ανάγονται από τους προϊστορικούς χρόνους έως το 1830, καθώς και νεώτερων θρησκευτικών μνημείων από το 1830 και εξής. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του έργου της Εφορείας στο Κάστρο Μονεμβασίας και την περιοχή της Επιδαύρου Λιμηράς Γραφείο λειτουργεί στη Μονεμβασία. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Εφορείας είναι οι εξής:
α) Η επιστημονική έρευνα, η αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η φύλαξη των αρχαιοτήτων, η έκθεση τους σε Μουσεία, καθώς και η συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Επιπλέον, η μελέτη, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, η εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
β) Η μέριμνα για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, η διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των συλλογών χωρικής της ευθύνης, τα οποία ανήκουν στο Κράτος, η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, η διοργάνωση και η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Εφορείας, καθώς και για η παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.
 
Η λειτουργία της Εφορείας αφορά στα ακόλουθα:
Ως Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ασκεί τις αρμοδιότητές της κατά τόπο στα όρια των περιοχών της, συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και εκτελούν έργα, τα οποία περιλαμβάνονται στα ετήσια Προγράμματα Δράσης, όπως εγκρίνονται από τον Υπουργό, μετά από γνώμη των αρμοδίων Συμβουλίων.
Το προσωπικό της Εφορείας μετέχει στο ανωτέρω περιγραφόμενο έργο, καθώς και στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση ανάπτυξης και λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, προβολή και λειτουργία των μουσείων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους τμήματα.
Στην Εφορεία συγκροτείται και λειτουργεί επιστημονική ολομέλεια, στην οποία μετέχουν οι υπάλληλοι Κλάδων και Ειδικοτήτων ΠΕ και ΤΕ, που υπηρετούν σε αυτήν υπό την προεδρία του Προϊσταμένου της. Στην επιστημονική ολομέλεια, η οποία συνέρχεται τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο, συζητείται το πρόγραμμα δράσης, η αξιολόγηση εφαρμογής των στόχων της υπηρεσίας και ο ενδεχόμενος επανακαθορισμός τους.
Η Εφορεία προετοιμάζει τους φακέλους για την εισαγωγή των θεμάτων στο οικείο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων και συντάσσει προτάσεις προς τις οικείες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας για την εισαγωγή θεμάτων στο ΚΑΣ ή στο Συμβούλιο.

Προϊστάμενος:

Πάντου Ευαγγελία
email προϊσταμένου: epantou@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Αγησιλάου 59, 231 00 Σπάρτη
Τηλέφωνο: +30 27310 25363, +30 27310 28503
Fax:: +30 27310 25363
 
Γραφεία σε άλλες πόλεις ή Τμήματα:
 
Επωνυμία : ΕΦ.Α.ΛΑΚ. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Υπεύθυνος : Παναγιώτα Σκάγκου
Διεύθυνση: Κάστρο Μονεμβασίας, Μονεμβασία
Τηλέφωνο: +30 27320 61403
FAX: +30 27320 61403


E-mail: efalak@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

Εκπαιδευτική ιστοσελίδα για τον Αρχαιολογικό Χώρο του Μυστρά: www.culture.gr/mystras-edu
​​​​​​​​​​​​​
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας (επιλεγμένα)
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις