Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Εκπαίδευσης Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων - Εικαστικών Τεχνών

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Εκπαίδευσης Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων είναι αρμόδιο για:
αα) Την εκπαίδευση στον τομέα του κινηματογράφου και τη λήψη μέτρων για την προαγωγή της κινηματογραφικής εκπαίδευσης καθώς και τη διαρκή επικαιροποίηση του θεσμικού της πλαισίου και την ακαδημαϊκή διαβάθμισή της.
ββ) Την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των σπουδαστών των σχολών κινηματογραφίας – τηλεόρασης και τη μετεκπαίδευση των σπουδαστών ή διακρινομένων στον τομέα αυτό.
γγ) Την εποπτεία, παρακολούθηση και επιθεώρηση των Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης η οποία συνίσταται:
ααα) στον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των ιδρυτών, των διευθυντών και του διδακτικού προσωπικού μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων γνωμοδοτικών επιτροπών κινηματογραφικής εκπαίδευσης
βββ) στη διοργάνωση των Εισαγωγικών και Διπλωματικών Εξετάσεων των Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας − Τηλεόρασης
γγγ) στον έλεγχο και στη θεώρηση των παρεχόμενων τίτλων σπουδών κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
δδδ) στην οργάνωση ψηφιακών αρχείων των κινηματογραφικών σχολών και παροχή πρόσβασης σε αυτά.

Προϊστάμενος:

Γιαλαμά Σοφία
email προϊσταμένου: sgialama@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1, 101 86 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 8201768
Φαξ: +30 210 8201702


E-mail: tmekom@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις