Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Διεθνών Συνεργειών και Προώθησης της Επιχειρηματικότητας

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Διεθνών Συνεργειών και Προώθησης της Επιχειρηματικότητας είναι αρμόδιο για:
αα) Τη συνεργασία με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς θεσμούς ή φορείς για την προώθηση και προβολή της σύγχρονης ελληνικής πολιτιστικής δημιουργίας και των Ελλήνων δημιουργών.

ββ) Την αναζήτηση δυνητικών πηγών χρηματοδότησης του Πολιτιστικού Δημιουργικού Τομέα (ΠΔΤ), από εθνικά, ευρωπαϊκά και λοιπά προγράμματα, τα οποία υποστηρίζουν δράσεις στον τομέα του Σύγχρονου Πολιτισμού.

γγ) Τη συμβολή στην υλοποίηση των σχετικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την προώθηση δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών στον Πολιτιστικό Δημιουργικό Τομέα (ΠΔΤ).

δδ) την προώθηση πολιτικών σχετικών με τη δικτύωση, την καινοτομία και την ανάπτυξη πολιτιστικών βιομηχανιών, την προώθηση της επιχειρηματικότητας στον τομέα αυτό, την επεξεργασία δράσεων, μέτρων και ρυθμίσεων για την ενίσχυση της νέας δημιουργίας, των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων και γενικά της νέας οικονομίας του πολιτισμού και της συμμετοχής του κοινού στο κέντρο και στην περιφέρεια.

εε) Την εφαρμογή της Διεθνούς Συμβάσεως για την Προστασία και Προώθηση της Πολυμορφίας των Πολιτισμικών Εκφράσεων (UNESCO 2005), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γ.Δ.Α.Π.Κ..

Προϊστάμενος:

Τσιλιμπέρδη Νίκη
email προϊσταμένου: mtsiliberdi@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 82 01 950


E-mail: tssps@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις