Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Στατιστικής

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Στατιστικής είναι αρμόδιο για:
αα) Τη συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων και δεδομένων αναγκαίων για την εποπτεία, τον σχεδιασμό και την άσκηση πολιτιστικής πολιτικής σε όλους στους τομείς του σύγχρονου πολιτισμού καθώς και των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων των τομέων αυτών.

ββ) Την ανάπτυξη, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εφαρμογών για την επεξεργασία, ταξινόμηση και διάχυση των γνώσεων και τεχνογνωσίας μέσω κατάλληλων συστημάτων πληροφορικής ώστε οι πληροφορίες και τα πορίσματα των μελετών και ερευνών του τμήματος να διατίθενται στους πολίτες.

Προϊστάμενος:

Τσόγκα Χρυσούλα
email προϊσταμένου: ctsogka@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Πλατεία Καρύτση 11, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 32 22 389
Φαξ: +30 210 32 46 081


E-mail: tets@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις