Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας  είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα  και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο ΟΠΙ ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 69 Ν. 2121/1993 για την «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (ΦΕΚ Α/25/1993) ) και η λειτουργία του διέπεται από το καταστατικό του, το ΠΔ 311/1994 (ΦΕΚ A/165/1994).
Ο Οργανισμός διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Κύριος σκοπός του ΟΠΙ είναι η προστασία των δημιουργών και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, η μέριμνα για την εφαρμογή του Ν. 2121/1993 και των διεθνών συμβάσεων, η εποπτεία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και η νομοπαρασκευαστική εργασία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. ​

Προϊστάμενος:

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Δρ Μαρία – Δάφνη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ.: Παναγιώτης Τσίρης

Υπάγεται:

  Στοιχεία Επικοινωνίας:

  Διεύθυνση: Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα 
  Τηλέφωνο: + 30 213 214 78000


  E-mail: protocol@opi.gr

  URL:

  ​​​​​​​​​​​​​
  ​​
  Επιστροφή​​
  ​​​​​​​​​​
   
  Ημερολόγιο
  Εκδηλώσεις