Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Οδηγίες Ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών

​Με την υπ’ αρ. ΚΥΑ Οικ. 188204 ΕΞ 2022/ 21.12.2022 (ΦΕΚ Β 6607/21-12-2022) η Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών εφαρμόζεται σε όλη την Κεντρική Διοίκηση για το σύνολο των δαπανών από 1.1.2023. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να γίνει ευκολότερος ο έλεγχος των δικαιολογητικών επιχορηγήσεων των Φορέων, αποστέλλουμε προς ενημέρωση, κατάσταση των δικαιολογητικών επιχορηγήσεων τα οποία θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα και θα αποστέλλονται συνημμένα στην Ειδική Έκθεση, μέσω Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου στην Διεύθυνσή μας​

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

10/2/2023

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Θέμα:

Γενικά
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις