Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με χρηματοδοτήσεις του ΠΔΕ/Εθνικό σκέλος στις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ

Σε συνέχεια των αριθ. Πρωτ. YΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΚΠ/295432/18043/17792/11548/1048/ 16.06.2020 & αριθ. Πρωτ. YΠΠΟΑ/283307/16.06.2022 προηγούμενων εγκυκλίων μας και με στόχο την άμεση και αποτελεσματικότερη απορρόφηση των πιστώσεων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

1. Τα αιτήματα για κατανομή χρηματοδότησης υποβάλλονται στην αρμόδια Οικονομική Δ/νση, εντός μηνός πριν την πληρωμή της σχετικής δαπάνης (αυστηρά και μόνο όταν η δαπάνη είναι ώριμη για πληρωμή), μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου ΠΔΕ-ΕΠΑ της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης, Μισθοδοσίας και Λοιπών Αμοιβών του Τομέα Πολιτισμού και όχι πριν την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων (διαγωνιστική διαδικασία, υπογραφή αυτεπιστασίας, σύμβαση κ.λ.π). 

2. Ειδικότερα, στα αιτήματα κατανομής χρηματοδότησης που αφορούν πληρωμές μισθοδοσίας να αναγράφεται στο λεκτικό διακριτά και με bold χαρακτήρες «πληρωμή μισθοδοσίας» ώστε να υλοποιούνται κατά προτεραιότητα, δεδομένου ότι αφορούν σε αμοιβές φυσικών προσώπων. 

3. Η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων του ΠΔΕ/Εθνικό σκέλος - ΕΠΑ θα είναι σε μηνιαία βάση. Δείκτης απορροφητικότητας αποτελεί η σχέση των κατανομών χρηματοδοτήσεων με τις πληρωμές. Σας επισημαίνουμε ότι ο δείκτης απορροφητικότητας αποτελεί και το βασικότερο κριτήριο για την ικανοποίηση των αιτημάτων χρηματοδοτήσεων του Υπουργείου μας από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

​4. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι η ΓΔΟΥ διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης των χρηματοδοτήσεων που δεν απορροφήθηκαν, εντός τριμήνου από την έκδοση της απόφασης κατανομής χρηματοδότησης, με βάση την αρχή της οικονομικότητας αλλά και της αποδοτικότητας στη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων πόρων. 

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις