Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Έκδοση νέας Κ.Υ.Α. σχετικά με την Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών
​Έκδοση νέας Κ.Υ.Α. με αρ. οικ188204 ΕΞ 2022/21.12.2022 (ΦΕΚ 6607/Β'/2022) με την οποία καθορίζεται εκ νέου η διαδικασία Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών Δαπανών (Η.Δ.Δ.), βάσει των οποίων εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή δαπάνες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης ​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις