Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εγκύκλιες Οδηγίες ενόψει επικείμενου κλεισίματος του οικονομικού έτους

Ενόψει του επικείμενου κλεισίματος του οικονομικού έτους και στην προσπάθεια βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων του Υπουργείου, σας ενημερώνουμε ότι:

Α) η υπηρεσία μας προβαίνει άμεσα σε ανάκληση των αποφάσεων με τις οποίες είχαν μεταβιβαστεί πιστώσεις προς τους δευτερεύοντες διατάκτες με επιτροπικά εντάλματα και για τις οποίες δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί οι σχετικές δημοσιονομικές δεσμεύσεις.

Επισημαίνεται ότι πιστώσεις πλέον του 1.400.000 € παραμένουν έως και σήμερα χωρίς να έχουν αναληφθεί, παρά το ότι με την αριθμ. 459513/23.9.2022 εγκύκλιό μας είχε επισημανθεί προς όλες τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ στις οποίες είχαν σταλεί επιτροπικά εντάλματα ότι έπρεπε «άμεσα και όχι πέραν της 30ης/9/2022, να πραγματοποιηθούν οι σχετικές δημοσιονομικές δεσμεύσεις, ή να αποσταλούν προς τη ΓΔΟΥ αιτήματα ανάκλησης αυτών» .

Μοναδική εξαίρεση στις προαναφερόμενες ανακλήσεις θα αποτελέσουν επιτροπικά εντάλματα, που αφορούν σε δαπάνες που κρίνονται εκ τις φύσεως τους επιτακτικές (π.χ. για πετρέλαιο θέρμανσης, ή κίνησης).

Β) σε συνέχεια των προαναφερομένων, εφεξής και έως το τέλος του έτους δεν θα ικανοποιούνται νέα αιτήματα για έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων, παρά μόνο για περιπτώσεις που η σχετική ανάγκη για παροχή αγαθών / υπηρεσιών είναι αυταπόδεικτα επείγουσα και υπάρχει προοπτική εκταμίευσης εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Γ) για όσες δαπάνες αποσταλούν προς έλεγχο και εκκαθάριση μετά την έκδοση του παρόντος, ελλοχεύει πλέον ο κίνδυνος μη ενταλματοποίησής τους εντός του τρέχοντος έτους, λόγω έλλειψης χρόνου για την ολοκλήρωση των σχετικών ελεγκτικών διαδικασιών που πραγματοποιεί η ΓΔΟΥ, αλλά και των απαραίτητων ελέγχων για πιθανούς συμψηφισμούς που θα διενεργηθούν από τις ΔΟΥ όλης της χώρας.

Υπενθυμίζουμε ότι για την υποχρέωση της ταχύτερης δυνατής αποστολής των δικαιολογητικών προς τη ΓΔΟΥ, είχε ήδη ενημερωθεί το σύνολο των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ εδώ και αρκετούς μήνες, μέσω της αριθμ. 212784/11.5.2022 προηγούμενης εγκυκλίου μας, όπου και επισημαινόταν ότι πιθανή μαζική αποστολή δικαιολογητικών πληρωμής προς εκκαθάριση στο τέλος του έτους, θα καθιστά αδύνατη πρακτικά την ενταλματοποίησή τους.

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

23/11/2022

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Θέμα:

Γενικά
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις