Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Παροχή οδηγιών σχετικά με την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων

​Ως βασικός στρατηγικός στόχος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ ορίζεται η ενιαία οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και των λειτουργιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Στο πλαίσιο αυτό και στη διαρκή προσπάθεια εξασφάλισης της ορθούς διεξαγωγής των διαδικασιών που αφορούν σε αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων, η Υπηρεσία μας αποστέλλει ​τις κάτωθι οδηγίες.

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

16/5/2022

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Θέμα:

Γενικά
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις