Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΥΠ.ΕΣ/Εθνική Αρχή Διαφάνειας - Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

​Ο παρών Κώδικας εμπεριέχει θεμελιώδεις αξίες καθώςκαι την αναμενόμενη από τους υπαλλήλους του δημόσιουτομέα (εφεξής υπάλληλοι) συμπεριφορά κατά την άσκησητων καθηκόντων τους. Ταυτόχρονα, οι υπάλληλοι διέπονταιαπό μία και μοναδική υποχρέωση, την εξυπηρέτηση τουδημοσίου συμφέροντος και αυτό απαιτεί την τήρησηπροτύπων επαγγελματικής συμπεριφοράς, εδραιώνονταςκουλτούρα ηθικής στη δημόσια διοίκηση, ενισχύοντας τηνεμπιστοσύνη των πολιτών στην ακεραιότητα των φορέων αυτής.​​

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις